Ny sökning
119 230 resultat
Sortera per:
SamlingsrubrikResultatantal
Emigranten Populär, 1783-19516 034
Florida, passagerarlistor, 1898–19633 888
Göteborg, Sverige, passagerarlistor, 1869 - 19514 112
Hamburg passagerarlistor, 1850-19342 733
Honolulu, Hawaii, passagerarlistor, 1900-19592 391
Kalifornien, USA, passagerar- och besättningslistor för ankommande, 1882–19592 847
Kanada, passagerarlistor över ankommande, 1865-19352 689
Massachusetts, passagerar- och besättningslistor, 1820-19633 381
Nederländerna, index till besättningslistor för Holländska Ostindiska Kompaniet, 1633-17951 191
New Orleans, passagerarlistor, 1813–19632 986
New York Port, Ship Images, 1851-18911 432
New York, passagerar- och besättningslistor (inklusive Castle Garden och Ellis Island), 1820-195740 225
Nya Sydwales, Australien, passagerarlistor över ej assisterade immigranter, 1826-19222 236
Register över utländska medborgare som anlände till kanadensiska hamnar vid Atlant- och Stillahavskusten, 1904-19441 449
Staten New York, passagerar- och besättningslistor, 1917-19675 285
Storbritannien, listor över anlända passagerare, 1878-19606 537
Storbritannien, listor över avresande passagerare, 1890-196010 444
USA och Kanada, förteckning över passagerar- och immigrationslistor, 1500-tal till 1900-tal1 507
USA, passagerar- och besättningslistor för avresande, 1914-19664 228
Washington, passagerar- och besättningslistor, 1882-19652 469
 per sida