Information om denna kategori

Besättningslistor kan innehålla uppgifter om amerikanska och utländska besättningsmedlemmar.

De kan innehålla uppgifter om ålder, nationalitet, fartygets namn, rederi, befattning ombord, tjänstgöringstid, om de ska avskedas i ankomsthamnen, läskunnighet, härstamning, längd och vikt. Dessa register finns ibland tillsammans med passagerarlistorna.

Exempelbild