Ny sökning
3 860 resultat
Sortera per:
SamlingsrubrikResultatantal
Ämnesregister för korrespondens och ärendeakter förda av INS (Immigration and Naturalization Service), 1903-195937
Connecticut, USA, federala naturaliseringsregister, 1790-1996183
Florida, USA, naturaliseringsregister, 1847-1995221
Illinois, USA, federala naturaliseringsregister, 1856-1991221
Kalifornien, USA, federala naturaliseringsregister, 1843-199998
Maine, USA, federala naturaliseringsregister, 1787-1991213
Massachusetts, USA, delstatliga och federala naturaliseringsregister, 1798-1950369
New Hampshire, USA, delstatliga och federala naturaliseringsregister, 1832-194561
New York, USA, delstatliga och federala naturaliseringsregister, 1794-1943224
New York, USA, naturaliseringsregister, 1882-1944113
New York, USA, register över naturaliseringsansökningar i New York City, 1792-1989114
Ohio, USA, naturaliseringsansökningar och register, 1888-194639
Pennsylvania, USA, federala naturaliseringsregister, 1795-193161
Rhode Island, USA, delstatliga och federala naturaliseringsregister, 1802-194580
Rhode Island, USA, naturaliseringsregister, 1890-199255
Rio de Janeiro, Brasilien, immigrationskort, 1900-1965537
U.S.A Naturaliseringsregister, 1794-1995215
U.S.A Naturaliseringsregistren,1840-195748
Urval av amerikanska naturaliseringsregister, 1791-1992 (Registrerade i World Archives Project)474
USA, register över ärendeakter över utlänningar i delstatsarkivet i Kansas City, 1944–200392
 per sida