Information om denna kategori

Naturaliseringsdokument kan innehålla mycket information om bland annat immigrationsdatum och fartyg, namn, ålder och adresser till familjemedlemmar, födelseuppgifter, aktuell och tidigare bostadsort, signaturer och intyg från vittnen.

Samlingen med naturaliserings- och medborgarskapshandlingar innehåller register som i vissa fall är länkade till bilder i det faktiska dokumentet.

Exempelbild