Gränspasseringar och pass

Information om denna kategori

Register över gränspassager och pass kan vara en rik informationskälla när det gäller dina emigrerade släktingar.

I handlingarna över gränspassager kan du hitta liknande information som den du hittar i passagerarlistor. I passen kan du hitta födelseuppgifter, namn på släktingar och juridiska förbindelser samt eventuell information om naturalisering och immigration.

Exempelbild