Information om denna kategori

Den här samlingen innehåller publicerade immigrations- och emigrationsregister samt register och andra typer av handlingar som inte direkt skapats för att registrera immigranter, men som trots detta innehåller immigrationsuppgifter.

Exempelbild