Militärhistorik

Information om denna kategori

Militärhistoria kan ge dig en unik inblick i dina släktingars militärtjänstgöring.

Även om din släkting inte omnämns med namn, kan dessa handlingar innehålla många uppgifter om slagfält och engagemang, det dagliga livet och villkoren (till exempel väder, sjukdomar, mat och förråd).

Exempelbild