Information om denna kategori

Under lång tid har släkthistorier, journaler och biografier publicerats.

Den här kategorin innehåller tusentals sådana publikationer och du kanske hittar någon som publicerat en släktkrönika som knyter an till något i ditt släktträd. Även om din släkting inte lämnade efter sig någon journal eller biografi, kan du genom att läsa någon annans med liknande levnadsförhållanden få en bättre känsla över den tid och den plats som din släkting levde i.

Exempelbild