Ny sökning
10 620 resultat
Sortera per:
SamlingsrubrikResultatantal
Brittiska postväsendet, anställningsregister, 1737-1969299
England, in- och utskrivningar för Dreadnought Seamen's Hospital, 1826-193096
England, medlemsregister över frimurare, 1751-1921508
Kalifornien, USA, register över järnvägsanställda, 1862-19502 497
Kalifornien, USA, yrkeslicenser, register och kataloger, 1876- 1969461
London, England, ansökningshandlingar för medlemskap i börsen, 1802-1924255
Massachusetts, USA, medlemskort för frimurarorden, 1733-1990119
New York, USA, register över delstatsanställda och licenser för gårdfarihandlare, 1840-1966191
Officiellt register över federalt anställda, 1863-19591 110
Storbritannien och Irland, sjukhuskataloger, 1845-1942199
Storbritannien och Irland, sjuksköterskeregister, 1898-1968382
Storbritannien, listor för elektrikerförbundet, 1871-1930111
Storbritannien, register över anställda i Brittiska ostindiska kompaniet och Brittiska Indien, 1746-1939106
Storbritannien, register över järnvägsanställda, 1833-1956262
Tjänstetillsättningar inom det amerikanska postväsendet, 1832-1971428
USA, nationellt register över forskningspersonal och teknisk personal, 1921-1970183
USA, pensionsregister för järnvägsanställda, 1934-19871 026
USA, personakter för Northern Pacific Railway Company, 1890-1963259
USA, register över anställda vid Chicago and North Western Railroad, 1935-1970696
Wisconsin, anställningsregister, 1903-1988143
 per sida