Ny sökning
28 997 resultat
Sortera per:
SamlingsrubrikResultatantal
Australien, Nya Sydwales, listor över offentliganställda, 1858-1960884
Brittiska postväsendet, anställningsregister, 1737-19691 616
England, medlemsregister över frimurare, 1751-19211 655
Irland, medlemsregister för frimurare, 1750-1923293
Kalifornien, register över järnvägsanställda, 1862-19503 684
Kalifornien, yrkeslicenser, register och kataloger, 1876-1969462
Massachusetts, medlemskort för frimurarorden, 1733-1990357
New York, register över delstatsanställda och licenser för gårdfarihandlare, 1840-1966481
Nya Zeeland, lärarexaminationer och lärarlegitimationer, 1880-1920697
Officiellt register över federalt anställda, 1863-19592 637
Storbritannien och Irland, sjukhuskataloger, 1845-19421 171
Storbritannien och Irland, sjuksköterskeregister, 1898-19683 338
Storbritannien, barnmorskor, 1904-1959338
Storbritannien, lärlingskontrakt inom handelsflottan, 1824-1910404
Storbritannien, listor för väg- och vattenbyggnadsingenjörer, 1818-1930272
Storbritannien, register över anställda i Brittiska ostindiska kompaniet och Brittiska Indien, 1746-19392 430
Storbritannien, register över järnvägsanställda, 1833-19561 353
Tjänstetillsättningar inom det amerikanska postväsendet, 1832-1971900
USA, pensionsregister för järnvägsanställda, 1934-1987937
USA, register över anställda vid Chicago and North Western Railroad, 1935-1970372
 per sida