Information om denna kategori

Förutom att du får lära dig mer om din släktings yrke kan yrkesregistren innehålla information om födslar och dödsfall, yrkeskunnande, bostadsort, registrerings- eller licensdatum och ibland även fotografier.

Dessa register är till stor hjälp när det gäller att placera din släkting på en specifik plats ett speciellt år. Använd den här informationen för att utvidga din sökning och leta i våra lokala register som kan ha upprättats medan din släkting bodde där.

Exempelbild