Stads- och områdeskataloger

Information om denna kategori

Kataloger innehåller vanligtvis personens namn, hem- och företagsadress samt yrke.

Dessa register är till stor hjälp när det gäller att placera din släkting på en specifik plats ett speciellt år. Använd den här informationen för att utvidga din sökning och leta i våra lokala register som kan ha upprättats medan din släkting bodde där.

Exempelbild