Information om denna kategori

Kyrkoböcker, böcker om hundraårsfiranden och mötesanteckningar innehåller namn på församlingsmedlemmar och eventuellt även uppgifter om dop, vigsel och dödsfall.

Exempelbild