Information om denna kategori

Testamenten och handlingar om egendom och förmyndarskap utgör ett rikt arv som lämnats efter till dig av dina avlidna släktingar.

De innehåller vanligtvis namn på familjemedlemmar och släktskapsband, men även dina släktingars finansiella ställning. När det gäller minderåriga barn avslöjar handlingarna om förmyndarskap vem som fick överta ansvaret för dessa barn.

Exempelbild