Information om denna kategori

Möjligheten att få äga mark utgjorde en stor dragningskraft på många av våra släktingar när de bestämde sig för att emigrera till USA.

På tiden innan det fanns någon civil registrering kan dokumenten om markförvärv hjälpa oss att knyta ihop generationerna när egendomen fördes vidare mellan generationerna.

Exempelbild