Ny sökning
14 213 resultat
Sortera per:
SamlingsrubrikResultatantal
Idaho, fångvårdsregister, 1882-19613
Nya Sydwales, Australien, straffregister, 1810-18913
Tarrent, Texas, bevakningsregister, 1800-20123
Förintelsen: Index till brottsofferförhör, enligt register från extraordinära kommissionen i Sovjet2
Lancashire, England, uppgifter från lokala domstolar, 1648-19082
London, England, in- och utskrivningar för sjukhus, 1842-19182
London, England, register från fattigvårdsnämnder, 1738-19262
London, England, uppgifter om personer som beviljats hedersborgarskap, 1681-19302
London, England, valförrättares uppgifter, 1863-18942
New York, frigivning av fångar, 1882-19152
New York, verkställande beslut angående straffomvandling, benådningar, återställelse och uppskov, 1845-19312
Nya Sydwales och Tasmanien, Australien, fångmönstring, 1806-18492
Nya Sydwales, Australien, frigivningscertifikat, 1810-1814, 1827-18672
Nya Sydwales, Australien, frihetsbrev, 1810-18692
Nya Sydwales, Australien, register från sjukhus och inrättningar för sinnessjuka, 1840-19132
Nya Sydwales, Australien, Register över villkorlig och absolut benådning, 1788-18702
Webben: Australien, register över straffångar, 1787-18672
West Yorkshire, England, fångvårdsregister, till 19142
Nya Sydwales och Tasmanien, Australien, benådning av fångar, 1834-18591
Nya Sydwales och Tasmanien, Australien, lista över bosättare och fångar, 1787-18341
 per sida