Ny sökning
65 445 resultat
Sortera per:
SamlingsrubrikResultatantal
England och Wales, brottmålsregister, 1791-1892267
Georgia, USA, uppgifter om röstberättigade och rekonstruktioner av trohetsförsäkran, 1867- 1867118
Irland, fängelseregister, 1790-1924211
Irland, uppgifter om småbrott, 1818-19193 011
Kalifornien, USA, kriminalvårdsregister, 1851-1950113
Lancashire, England, uppgifter från lokala domstolar, 1648-1908454
London, England, uppgifter om in- och utträde för fattighus, 1764-19301 001
London, England, uppgifter om personer som beviljats hedersborgarskap, 1681-1930181
Nya Sydwales, Australien, fängelsebeskrivning och inskrivningsböcker, 1818-1930282
Nya Sydwales, Australien, offentliga nyhetsblad, 1853-1899503
Oregon, USA, motorfordonsregistreringar, 1911-19462 190
Pennsylvania, USA, uppgifter från fängelser, ungdomsfängelser och fattighus, 1829-1971108
Storbritannien, fångvårdsregister, 1770-1951157
Storbritannien, inskrivningsregister för sinnessjukhus, 1846-1912178
Sydafrika, diverse domstolsprotokoll, 1652-2004, 2008-2011139
USA, socialförsäkringsuppgifter, 1936-200753 322
Västra Yorkshire, England, uppgifter från lokala domstolar, 1637-1914321
Web: Cass County, North Dakota, U.S., Civil Cases Index, 1870-1942141
Webben: London, England, domstolsförhandlingar i Old Bailey och fängelsepredikantens noteringar, 1674-1913190
West Yorkshire, England, fångvårdsregister, till 1914162
 per sida