Ny sökning
65 288 resultat
Sortera per:
SamlingsrubrikResultatantal
Brittiska domstolshandlingar, 1386–155861
Förintelsen: Index till brottsofferförhör, enligt register från extraordinära kommissionen i Sovjet46
Georgia, USA, centralregister över fångar, 1817-197655
Gloucestershire, England, fångvårdsregister, 1728-191462
Iowa, USA, fortlöpande register över fångar, 1867-197040
London, England, fattigvårdsregister med flyttnings- och bosättningsregister, 1698-193085
London, England, in- och utskrivningar för sjukhus, 1842-191853
London, England, valförrättares uppgifter, 1863-189456
New York, guvernörens register över intagna på fängelser, 1842-190839
Nya Sydwales och Tasmanien, Australien, fångmönstring, 1806-184938
Nya Sydwales, Australien, dokument från kolonialsekreteriatet, 1788-185695
Nya Sydwales, Australien, rättegångshandlingar, 1830-194565
Nya Sydwales, Australien, register angående förhör om dödsorsak och frågor från domstol, 1821-193742
Savannah, Georgia, rättegångshandlingar, 1790-193440
Storbritannien, register och brevsamlingar för fängelsefartyg, 1802-184943
Tarrent, Texas, bevakningsregister, 1800-201282
Texas, register över fångars uppförande, 1875-194539
Västra Australien, register över dömda, 1846-1930100
Webben: Hibbing, Minnesota, arresteringsregister, 1900-193965
West Yorkshire, England, publicenser, 1771-196260
 per sida