Ny sökning
115 020 resultat
Sortera per:
SamlingsrubrikResultatantal
USA, socialförsäkringsuppgifter, 1936-200785 168
London, England, uppgifter om in- och utträde för fattighus, 1764-19308 973
Nya Sydwales, Australien, offentliga nyhetsblad, 1853-18992 590
Oregon, motorfordonsregistreringar, 1911-19461 863
Nya Sydwales, Australien, fängelsebeskrivning och inskrivningsböcker, 1818-19301 165
England och Wales, brottmålsregister, 1791-1892987
Webben: London, England, domstolsförhandlingar i Old Bailey och fängelsepredikantens noteringar, 1674-1913985
Västra Australien, register över dömda, 1846-1930964
Savannah, Georgia, rättegångshandlingar, 1790-1934752
Pennsylvania, uppgifter från fängelser, ungdomsfängelser och fattighus, 1829-1971685
Georgia, uppgifter om röstberättigade och rekonstruktioner av trohetsförsäkran, 1867576
Storbritannien, inskrivningsregister för sinnessjukhus, 1846-1912559
Georgia, register över fångar, 1817-1976553
London, England, register från fattigvårdsnämnder, 1738-1926328
Dorset, England, jurylistor, 1825-1921315
Lancashire, England, uppgifter från lokala domstolar, 1648-1908284
West Yorkshire, England, fångvårdsregister, till 1914284
Nya Sydwales, Australien, rättegångshandlingar, 1830-1945273
Nya Sydwales, Australien, register angående förhör om dödsorsak och frågor från domstol, 1821-1937262
Nya Sydwales och Tasmanien, Australien, fångmönstring, 1806-1849261
 per sida