Domstolsprotokoll, offentliga register och kriminalregister

Information om denna kategori

Byråkratin kanske inte var så populär bland dem som tvingades att navigera igenom den, men de spår som den lämnade efter sig är emellertid ovärderliga för en släktforskare.

Den här kategorin innehåller handlingar som skapats av offentliga myndigheter och kommissioner. Den innehåller dessutom handlingar som har att göra med brottsliga handlingar såväl stora som små.

Exempelbild