Bank- och försäkringsdokument

Information om denna kategori

Bank- och försäkringshandlingar kan vara speciellt värdefulla eftersom de ofta innehåller personliga uppgifter som används för att identifiera personen i fråga, uppgifter som endast personen själv eller den närmsta familjen känner till.

Den här kategorin innehåller handlingar som skapats av offentliga myndigheter och kommissioner. Den innehåller dessutom handlingar som har att göra med brottsliga handlingar såväl stora som små.

Exempelbild