Folkräkningar under 1700-talet

Information om denna kategori

I många länder har man regelbundet genomfört folkräkningar för att belysa olika aspekter av befolkningen. Dessa handlingar innehåller ofta värdefull information om dina släktingar och deras familjesituation.

Frågorna i folkräkningarna varierar från plats till plats och från år till år. De som utfördes på 1790-talet är ofta inte så detaljrika men trots detta är de värdefulla eftersom de placerar din släkting på en bestämd plats vid tidpunkten för folkräkningen. När du vet platsen kan du fortsätta ditt sökande i närliggande kyrkor, på kyrkogårdar och i civila dokument där du kan hitta mer information.

Exempelbild