Ny sökning
289 resultat
SamlingsrubrikResultatantal
1825 Census of Lower Canada109
Aisne, Frankrike, folkräkningar, 1794-193684
USA, rekonstruerade folkräkningar, 1660-182019
USA:s federala folkräkning från 182013
Virginia, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1607-189010
USA, tidiga register över markegendomar och stadskartor, 1785-18987
Illinois, USA, folkräkningar, 1825-18656
Michigan, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1827-18706
Slavar registrerade i f.d. brittiska kolonier, 1813-1834.6
Nova Scotia, Kanada, folkräkning, värderingar och skattelängder, 1770-1795, 1827, 18384
Arkansas, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1819-18703
Louisiana, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1791-18903
New Jersey, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1643-18903
New York, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1790-18903
Pembrokeshire, Wales, röstlängder, 1740-19783
Maine, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1800-18902
Tennessee, Stati Uniti, Archivio compilato dei censimenti e dei censimenti sostitutivi, 1810-18912
Texas, Stati Uniti, Archivio compilato dei censimenti e dei censimenti sostitutivi, 1820-18902
Ohio, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1790-18901
Pennsylvania, USA, folkräkningar vart 7:e år, 1779-18631
 per sida