Ny sökning
3 594 resultat
Sortera per:
SamlingsrubrikResultatantal
Alabama, USA, delstatsfolkräkning, 1820-1866173
Illinois, USA, folkräkningar, 1825-1865176
Irland, Tithe Applotment-böckerna, 1805-1927155
Louisiana, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1791-189056
Maine, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1800-1890182
Mississippi, USA, folkräkningar i delstaten och territoriet, 1792-186666
Mississippi, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1805-1890176
New Hampshire, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1790-189065
New Jersey, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1643-1890171
New York, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1790-1890269
Ohio, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1790-189075
Oklahoma och Indianterritoriet, USA, folkräkningar och uppgifter om ursprungsbefolkningen, 1851-1959109
Pembrokeshire, Wales, röstlängder, 1740-1978132
Pennsylvania, USA, folkräkningar vart 7:e år, 1779-186396
Slavar registrerade i f.d. brittiska kolonier, 1813-1834.132
Tennessee, Stati Uniti, Archivio compilato dei censimenti e dei censimenti sostitutivi, 1810-189185
USA, tidiga register över markegendomar och stadskartor, 1785-1898133
USA:s federala folkräkning från 1820299
Virginias folkräkning, 1800–189085
Vitryssland och Litauen: Folkräkning och familjelistor från olika distrikt, 1795-1900350
 per sida