Ny sökning
9 723 resultat
Sortera per:
SamlingsrubrikResultatantal
Slavar registrerade i f.d. brittiska kolonier, 1813-1834.2 361
New York, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1790-1890897
USA:s federala folkräkning från 1820821
Maine, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1800-1890714
New Jersey, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1643-1890351
Illinois, USA, folkräkningar, 1825-1865329
Alabama, USA, delstatsfolkräkning, 1820-1866313
Nova Scotia, Kanada, folkräkning, värderingar och skattelängder, 1770-1795, 1827, 1838295
Nya Sydwales och Tasmanien, Australien, fångmönstring, 1806-1849261
Irland, Tithe Applotment-böckerna, 1805-1927253
Tennessees folkräkning, 1810–1891250
Pembrokeshire, Wales, röstlängder, 1740-1978240
Michigan, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1827-1870190
Nya Sydwales, Australien, statistiska uppgifter för kolonin, 1822-1857179
Virginias folkräkning, 1800–1890173
New Hampshire, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1790-1890156
Ohio, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1790-1890147
Oklahoma och Indianterritoriet, USA, folkräkningar och uppgifter om ursprungsbefolkningen, 1851-1959137
Maryland, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1772-1890125
Mississippi, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1805-1890125
 per sida