Ny sökning
8 197 resultat
Sortera per:
SamlingsrubrikResultatantal
Slavar registrerade i f.d. brittiska kolonier, 1813-1834.2 359
New York, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1790-1890881
Pembrokeshire, Wales, röstlängder, 1740-1978837
Maine, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1800-1890715
1810 års federala folkräkning i USA580
New Jersey, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1643-1890335
Nya Sydwales och Tasmanien, Australien, fångmönstring, 1806-1849261
Tennessee, Stati Uniti, Archivio compilato dei censimenti e dei censimenti sostitutivi, 1810-1891249
Virginia, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1607-1890159
New Hampshire, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1790-1890154
Ohio, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1790-1890144
Oklahoma och Indianterritoriet, USA, folkräkningar och uppgifter om ursprungsbefolkningen, 1851-1959136
Mississippi, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1805-1890123
Maryland, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1772-1890119
Pennsylvania, USA, folkräkningar vart 7:e år, 1779-186399
Arkansas, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1819-187097
USA, rekonstruerade folkräkningar, 1660-182090
Louisiana, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1791-189086
Nya Sydwales och Tasmanien, Australien, lista över bosättare och fångar, 1787-183478
Kentucky, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1810-189075
 per sida