Ny sökning
3 089 resultat
Sortera per:
SamlingsrubrikResultatantal
1800 års federala folkräkning i USA92
1801 års norska folkräkning717
Colorado, USA, delstatsfolkräkning, 1885105
Louisiana, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1791-189056
Maine, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1800-1890182
Maryland, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1772-189038
Mississippi, USA, folkräkningar i delstaten och territoriet, 1792-186666
Mississippi, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1805-1890176
New Hampshire, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1790-189065
New Jersey, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1643-1890171
New York, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1790-1890269
Nya Sydwales och Tasmanien, Australien, fångmönstring, 1806-184938
Ohio, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1790-189075
Pembrokeshire, Wales, röstlängder, 1740-1978132
Pennsylvania, USA, folkräkningar vart 7:e år, 1779-186396
Trier, Tyskland, folkräkningar, 1795-186452
USA, rekonstruktion av folkräkningar från kolonialtiden, 1660-182053
USA, tidiga register över markegendomar och stadskartor, 1785-1898133
Virginias folkräkning, 1800–189085
Vitryssland och Litauen: Folkräkning och familjelistor från olika distrikt, 1795-1900350
 per sida