Ny sökning
5 039 resultat
Sortera per:
SamlingsrubrikResultatantal
1800 års federala folkräkning i USA373
Colorado, USA, delstatsfolkräkning, 1885129
Georgia, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1790-189062
Hancock, Massachusetts, folkräkning, 1790–192052
Louisiana, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1791-189087
Maine, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1800-1890709
Maryland, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1772-1890123
Mississippi, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1805-1890124
New Hampshire, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1790-1890154
New Jersey, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1643-1890347
New York, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1790-1890882
North Carolina, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1790-189076
Nya Sydwales och Tasmanien, Australien, fångmönstring, 1806-1849261
Ohio, USA, index över sammanställda folkräkningar och folkräkningssubstitut, 1790-1890144
Ontario och Nova Scotia, folkräkning, 1800–184243
Pembrokeshire, Wales, röstlängder, 1740-1978842
Pennsylvania, USA, folkräkningar vart 7:e år, 1779-186399
USA, rekonstruktion av folkräkningar från kolonialtiden, 1660-182094
USA, tidiga register över markegendomar och stadskartor, 1785-189864
Virginias folkräkning, 1800–1890166
 per sida