Vigsel och skilsmässa

Information om denna kategori

Information om vigslar kan avslöja religiös tillhörighet och församlingstillhörighet samt annan information som exempelvis ålder, yrke, bostadsort och föräldrarnas namn. Register över skilsmässor kan innehålla liknande information, men dessutom bland annat datum för skilsmässan, barnens namn och orsaken till skilsmässan.

Vigselböcker är den primära källan när det gäller vigslar eftersom de vanligtvis upprättades i samband med vigseln. Den här samlingen innehåller register som du kan använda för att begära ut dessa handlingar och i vissa fall även bilder på den faktiska posten.

Exempelbild