Dödsfall, begravningar, runor och kyrkogårdar

Information om denna kategori

Den här kategorin innehåller samlingar av civil och kyrklig karaktär samt dödsrunor och dödsrelaterade samlingar. Förutom information om själva dödsfallet kan här bland annat finnas födelseuppgifter, familjens ursprung och dödsorsak.

Dödböcker är den primära källan när det gäller dödsfall eftersom de vanligtvis upprättades i anslutning till dödsfallet. Den här samlingen innehåller register som du kan använda för att begära ut de faktiska handlingarna och i vissa fall även bilder på den faktiska posten. Använd informationen från en typ av handlingar för att leta efter andra dokument som behandlar dödsfall.

Exempelbild