Ny sökning
15 443 resultat
Sortera per:
SamlingsrubrikResultatantal
Detroit, Michigan, gränspasseringar samt passagerar- och besättningslistor, 1905-1963349
Florida, USA, naturaliseringsregister, 1847-1995221
Florida, USA, passagerar- och besättningslistor för in- och utresor, 1898-1963582
Gränspasseringar: Från Kanada till USA, 1895-1960334
Illinois, USA, federala naturaliseringsregister, 1856-1991221
Kanada, gränspassager mellan USA och Kanada, 1908-1935418
Maine, USA, federala naturaliseringsregister, 1787-1991213
Massachusetts, USA, delstatliga och federala naturaliseringsregister, 1798-1950369
Massachusetts, USA, passagerar- och besättningslistor för inresor, 1820–1963222
New York, USA, delstatliga och federala naturaliseringsregister, 1794-1943224
New York, USA, passagerar- och besättningslistor för inresande (inklusive Castle Garden och Ellis Island), 1820-19574 361
Rio de Janeiro, Brasilien, immigrationskort, 1900-1965537
San Juan, Puerto Rico, passagerar- och besättningslistor, 1901-1962349
Staten New York, passagerar- och besättningslistor, 1917-19671 329
Storbritannien, listor över anlända passagerare, 1878-1960291
Storbritannien, listor över avresande passagerare, 1890-1960306
U.S.A Naturaliseringsregister, 1794-1995215
Urval av amerikanska naturaliseringsregister, 1791-1992 (Registrerade i World Archives Project)474
USA, passagerar- och besättningslistor för avresande, 1914-1966388
USA, register över förundersökning av utlandsfödda i Winnipeg, Manitoba, 1904-1954354
 per sida