Ny sökning
163 646 resultat
Sortera per:
SamlingsrubrikResultatantal
Massachusetts, USA, Boston, besättningslistor, 1811-1921286
Connecticut, USA, federala naturaliseringsregister, 1790-1996275
Webben: Bremen, Tyskland, register över passagerarlistor, 1907-1939257
Northern District, Illinois, naturaliseringsregister, 1926-1979252
Kanada, anlända från andra sidan oceanerna, 1919-1924250
Pennsylvania, federala naturaliseringsuppgifter, 1795-1931249
England, utlänningars ankomst, 1810-1811, 1826-1869239
Nya Sydwales, sjömansregister, 1859-1936236
USA, ansökningshandlingar för certifikat för skydd av sjömän, 1916-1940220
Russians to America Passenger Data File215
Washington, naturaliseringar, 1853-1980214
Rhode Island, delstatliga och federala naturaliseringsregister, 1802-1945210
New Jersey, passagerar- och besättningslistor, 1956-1964205
USA, register över ärendeakter över utlänningar i delstatsarkivet i Kansas City, 1944–2003195
Bermuda, passagerar- och besättningslistor, 1957-1969188
Ämnesregister för korrespondens och ärendeakter förda av INS (Immigration and Naturalization Service), 1903-1959186
Nya Sydwales, besättnings- och passagerarlistor för avresande, 1816-1825, 1898-1911183
Kanada, sjömän vid atlantprovinserna, 1860-1899179
Colorado, delstatliga och federala naturaliseringsregister, 1868-1990176
Montana, naturaliseringsregister per län, 1867-1970168