Ny sökning
12 287 resultat
Sortera per:
SamlingsrubrikResultatantal
USA, inkallelseorder för yngre män i samband med det andra världskriget, 1940-19472 548
Andra världskriget, mönstringsrullor för USA:s flotta, 1938-19492 004
USA, Mönstringskort från första världskriget, 1917–19181 291
USA , mönstringsrullor för marinkåren, 1798-19581 064
USA, avdelningen för veteranfrågor, BIRLS förteckning över döda, 1850–2010640
Kanada, namnrullor och avlöningslistor för den frivilliga milisen, 1857-1922552
Värvningsregister för USA:s armé under andra världskriget, 1938–1946497
USA, arméns transporttjänst, passagerarlistor, 1910-1939468
USA, mönstringskort från andra världskriget, 1942412
Kanada, akter för personer inom expeditionsstyrkan, 1914-1918321
USA, andra världskriget, kartotek över sjukhusinskrivningar, 1942-1954244
Storbritannien, listor för marinen, 1908 och 1914166
Kanada, registreringhandlingarna för personer inom expeditionsstyrkan, 1914-1918153
USA, huvudregister för veteraner ("Veterans Administration"), 1917-1940148
USA, register upprättade av generaladjutanten, 1631-197680
Kanada, mönstringslistor och lönelistor, 1795-185070
Tyskland, första världskriget, listor över dödade, sårade m.m., 1914-191965
Amerikanska inbördeskriget, register och beskrivningar, 1861-186557
Amerikanska flottan, index för kryssningsböcker, 1918-200956
Tyskland och Österrike, kataloger över officerare inom militären och marinen, 1600-193955
 per sida