Ny sökning
125 115 resultat
Sortera per:
SamlingsrubrikResultatantal
Amerikanska flottan, index för kryssningsböcker, 1918-20092 082
Amerikanska inbördeskriget, register och beskrivningar, 1861-1865917
Andra världskriget, mönstringsrullor för USA:s flotta, 1938-194913 282
Kartotek över medaljer utdelade av brittiska armén under första världskriget, 1914-19201 091
Storbritannien, pensionsregister för tjänstgörande under första världskriget, 1914-19231 368
Storbritannien, utmärkelser för tjänstgöring under det första världskriget, 1914-19201 352
Tyskland och Österrike, kataloger över officerare inom militären och marinen, 1600-19391 863
Tyskland, första världskriget, listor över dödade, sårade m.m., 1914-19191 744
USA , mönstringsrullor för marinkåren, 1798-195816 038
USA, andra världskriget, kartotek över sjukhusinskrivningar, 1942-19541 240
USA, arméns transporttjänst, passagerarlistor, 1910-19395 274
USA, avdelningen för veteranfrågor, BIRLS förteckning över döda, 1850–20104 936
USA, huvudregister för veteraner ("Veterans Administration"), 1917-19402 473
USA, inkallelseorder för yngre män i samband med det andra världskriget, 1940-194720 563
USA, mönstringskort från andra världskriget, 19425 820
USA, Mönstringskort från första världskriget, 1917–191811 769
USA, register för flottan och marinkåren, 1814-19924 754
USA, register över militärer, 1862-19852 013
USA, soldater i inbördeskriget, 1861-18651 259
Värvningsregister för USA:s armé under andra världskriget, 1938–19462 736
 per sida