Tidningar och publikationer

Information om denna kategori

Gamla tidningar ger dig möjlighet att se gamla skeenden genom dåtida ögonvittnen. Det är dokument som skildrar dagliga händelser i samhället och de innehåller berättelser om såväl berömda personer som vardagsmänniskor.

Förutom de populära dödsrunorna kan tidningarna berätta om födslar, giftermål, förlovningar, händelser på skolor och i företag, olyckshändelser och vad som hänt i lokala domstolar och mycket mera. Dessutom kan massor av information om dina släktingar finnas publicerad i ett antal olika tidskrifter.

Exempelbild