Vem upptäckte DNA?

Ingen enda enskild person upptäckte DNA. Istället upptäckte ett flertal forskare mer och mer om DNA under åren från 1869 till 1953, ända fram tills det kulminerade i upptäckten av den berömda dubbla helixen.

Det hela började ganska blygsamt 1869, när den schweiziska kemisten Johann Friedrich Miescher hittade en fosforinnehållande substans helt olik de proteiner han letade efter i vita blodkroppar. Han kallade den här substansen en nuklein, men den kallades senare nukleinsyra.

Efter det och 50 år senare 1919, föreslog den ryska biokemisten Phoebus Levene att nukleinsyror var molekyler tillverkade av fosfat, sockermolekyler, och fyra kvävehaltiga – adenin (A), guanin (G), cytosin (C), och tymin (T).

År 1944, visade Oswald Avery, Colin MacLeod och Maclyn McCarty vid Rockefeller-institutet i New York att DNA – inte proteiner, som andra tidigare hade antagit – var den substans som överförde den genetiska information som krävs för bakteriell transformation. En annan viktig upptäckt kom 1950, när Erwin Chargaff publicerade ett papper som beskriver reglerna för basparning: adenin med tymin och cytosin med guanin.

Det verkliga genombrottet i förståelsen av DNA kom dock med upptäckten av dess struktur 1953. Upptäckten av DNA-strukturen tillskrivs ofta James Watson och Francis Crick. De förlitade sig dock uteslutande på andras forskning, exempelvis Rosalind Franklins, vars röntgendiffraktionsbilder av kristalliserat DNA var nyckeln till mysteriet med DNA:ts struktur.


När upptäcktes DNA?

Som tidigare nämnts, identifierades DNA först och kallades "nuklein" av den schweiziska kemisten Johann Friedrich Miescher 1896. Men dess struktur, den berömda dubbla helixen, upptäcktes inte förrän 1953 av Watson och Crick och byggde på andras arbete.

Watson och Cricks strävan efter att upptäcka DNA-strukturen började med deras första möte sommaren 1951. Den första modellen de föreslog var felaktig, och visade tre DNA-strängar istället för två. Vändpunkten för Watson och Crick kom när de fick tillgång till Rosalind Franklins arbete. Franklins bilder och kristallografiska beräkningar, tillsammans med arbetet av andra som Erwin Chargaff, hjälpte Watson och Crick att lösa mysteriet om DNA:ts struktur.

Watson och Crick publicerade sina fynd om DNA-strukturen i ett papper med titeln "En struktur för Deoxiribonukleinsyra" 1953. Deras resultat förändrade fundamentalt hur forskare (och så småningom alla andra) ansåg hur DNA-molekylen fungerade i ärftlighet.

År 1962 tilldelades Watson och Crick Nobelpriset tillsammans med Maurice Wilkins för upptäckten av DNA:ts struktur. Rosalind Franklin, som hade gått bort fyra år tidigare, innefattades inte i priset, då ett Nobelpris bara kan delas av tre levande forskare.

Betydelsen av upptäckten av DNA:ts struktur

Den dubbla DNA-helixen är den mest välkända molekylära strukturen inom hela biologin. Den gav en enkel förklaring till hur DNA kopieras när en cell delar sig, hur den förs vidare från generation till generation, och hur en sådan enkel molekyl skulle kunna ge all den finurliga komplexitet som uppvisas av livet på jorden.

Det anses vara en av de viktigaste vetenskapliga upptäckterna i modern tid och har lett till utvecklingen av modern molekylärbiologi.