De flesta historiska dokument på Ancestry gäller för åren 1790-1930.
Vi har större möjlighet att hitta svar i våra samlingar om personen i fråga föddes före 1930.

Några tips för dig som vill skapa ett eget träd:

  •   Skriv in det du redan känner till om dina föräldrar och far-/morföräldrar. Även en gissning kan vara till hjälp.
  •   Vi sätter då igång en sökning på Ancestry för att hitta mer information om dina släktingar.
  •   Vi ger dig tips   i ditt träd när vi har hittat någonting.