Antavla

En antavla visar de förfäder som du härstammar från i rakt uppåtstigande led, och dessa utgör grunden till din sammanställning av ett fullständigt och korrekt släktträd. Den visar snabbt de framsteg du har gjort mot ditt mål och vad som återstår att göra.

Forskningsprotokoll

Forskningsprotokollet redogör för samtliga källor du har letat i och fungerar som en påminnelse om vad du redan har gjort och var du har hittat relevanta uppgifter.

Forskningsutdrag

Använd forskningsutdragen för att sammanfatta information som inte kan kopieras och som du inte har i dokumentform eller för register som urkunder som kan vara tidskrävande eller svåra att läsa om snabbt när du behöver uppgifter från den kopia du har sparat.

Korrespondensförteckning

Det är viktigt att hålla reda på vilka du har skrivit till, varför du skrev till dem och huruvida du har fått svar från dem.

Arbetsblad för släktgrupper

Alla uppgifter om en förfader och dennes familj skrivs upp på ett arbetsblad. Eftersom målet med din forskning är att sammanställa fullständiga, korrekta och sammanhängande släkter kommer det att göra sammanställningen mycket enklare om du använder arbetsblad för släktgrupper redan från början.

Sammanfattning av källor

Det är praktiskt att snabbt kunna hänvisa till information som du har hittat om en bestämd släkt och var du fått uppgifterna från. Gör en egen sammanfattning av källor till information som du hittat för varje släktgrupp.

Folkräkningsformulär

Folkräkningsutdragsformulär är användbara av två skäl: för att forskare ska få se formatet och kolumnrubrikerna för olika folkräkningsår (speciellt om själva tabellerna är svåra att läsa) och för att det är en enkel och smidig metod att ta ut och dokumentera uppgifter som du hittar.

Amerikanska folkräkningsformulär
Titel År
USA:s folkräkning 1790 Ladda ner
USA:s folkräkning 1800 Ladda ner
USA:s folkräkning 1810 Ladda ner
USA:s folkräkning 1820 Ladda ner
USA:s folkräkning 1830 Ladda ner
USA:s folkräkning 1840 Ladda ner
USA:s folkräkning 1850 Ladda ner
USA:s folkräkning 1860 Ladda ner
USA:s folkräkning 1870 Ladda ner
USA:s folkräkning 1880 Ladda ner
USA:s folkräkning 1890 Ladda ner
USA:s folkräkning 1900 Ladda ner
USA:s folkräkning 1910 Ladda ner
USA:s folkräkning 1920 Ladda ner
USA:s folkräkning 1930 Ladda ner
USA:s folkräkning 1940 Ladda ner
Krigsveteranschema 1890 Ladda ner
Slavschema 1850 Ladda ner
Slavschema 1860 Ladda ner
Brittiska folkräkningsformulär
Titel År
Storbritanniens folkräkning 1841 Ladda ner
Storbritanniens folkräkning 1851 Ladda ner
Storbritanniens folkräkning 1861 Ladda ner
Storbritanniens folkräkning 1871 Ladda ner
Storbritanniens folkräkning 1881 Ladda ner
Storbritanniens folkräkning 1891 Ladda ner
Storbritanniens folkräkning 1901 Ladda ner
Storbritanniens folkräkning 1911 Ladda ner
Kanadensiska folkräkningsformulär
Titel År
Kanadas folkräkning A1 1911 Ladda ner
Kanadas folkräkning, engelska 1911 Ladda ner
Kanadas folkräkning, franska 1911 Ladda ner
Kanadas folkräkning, engelska 1901 Ladda ner
Kanadas folkräkning, franska 1901 Ladda ner
Kanadas folkräkning 1906 Ladda ner
Kanadas folkräkning 1851 Ladda ner
Kanadas folkräkning, New Brunswick 1851 Ladda ner
Kanadas folkräkning, Nova Scotia 1851 Ladda ner