Fler regioner och större detaljrikedom gör att AncestryDNA® hela tiden förbättras.

DNA-vetenskapen utvecklas ständigt och det gör även vi. Det är därför vi inte utan viss stolthet kan presentera nästa generations etnicitetsuppskattningar.

Har du precis köpt ett DNA-test? När du erhåller ditt resultat kommer det att visa den senaste etnicitetsuppskattningen.

Har du redan fått ett resultat? Denna uppdatering kommer automatiskt att visa din etnicitetsuppskattning så snart den är tillgänglig.

Har du ännu inte gjort ett Ancestry DNA-test? Gör det och upptäck mer.

Vår mest exakta uppskattning hittills.

Den nya uppskattade AncestryDNA-etniciteten innehåller fler regioner över hela världen. Se vilka som är nya i den interaktiva kartan nedan.

Europe before Europe now
Europe before Europe now
Asia before Asia now
Asia before Asia now
Americas before Americas now
Americas before Americas now
Africa before Africa now
Africa before Africa now

Fler prover innebär större trovärdighet.

Vår DNA-referenspanel är redan imponerande stor, men den här nya uppdateringen innehåller dubbelt så många prover. Detta innebär att vi kan få större förståelse för de genetiska signaturerna över hela världen, och att etnicitetsuppskattningarna blir mer exakta och tydligare vilket kommer att de dig en mer detaljerad bild av ditt ursprung.

Få en mer detaljerad bild av regionerna över världen.

Med våra nya algoritmer kan vi analysera längre segment med genetisk information och detta innebär stora förändringar för våra DNA-tolkningar. Tack vare vår stora referenspanel kan vi bättre särskilja intilliggande regioner, såsom Irland och Storbritannien, samt bryta ned större regioner, såsom Ostasien och Amerikanska kontinenten, i mindre.

Bakom vårt senaste genombrott.

Ta reda på vad det är som gör den här etnicitetsuppdateringen så speciell och hur våra forskare gjort.

FRÅGOR OM DE NYA URSPRUNGSUPPDATERINGARNA.

 • Vi strävar alltid efter att förbättra kundernas upplevelser och ge dem allt det stöd de kan tänkas behöva i sin resa mot nya egna upptäckter. DNA-tekniken går snabbt framåt och vi som är ledande inom denna fortsätter att investera i "vad som är på gång". Vi tar del av de framsteg som görs inom DNA-forskningen och har lagt till mer än 13 000 DNA-prover i vår referenspanel. Detta tillsammans med den nyutvecklade algoritmen gör att vi med större precision kan bestämma kundens ursprung. Vi har använt vår utökade referenspanel och uppdaterade algoritm till att lägga till fler regioner i Asien och Europa.

 • De förbättrade ursprungsuppskattningarna drivs av en ny algoritm som analyserar längre segment av genetisk information mot DNA-prover från Ancestrys egen utökade referenspanel.

 • Större referenspanel
  Vi har lagt till ytterligare 13 000 prover i vår referenspanel. Detta ökar möjligheten att identifiera och hitta den genetiska signaturen för en region i en persons DNA.
  Förbättrad algoritm
  En ny algoritm som analyserar längre segment av genetisk information i kombination med analys av DNA-prover från Ancestrys egen utökade referenspanel.

 • För att uppskatta din genetiska etnicitet jämför vi ditt DNA med DNA från personer med omfattande släkthistorier från vissa delar av världen. Vi kallar denna grupp av individer för vår referenspanel. Ancestrys unika referenspanel är en samling av tusentals DNA-prover från hela världen. Den är unik eftersom de flesta proverna kommer från vår databas och deras härstamning verifieras via Ancestrys släktträd.

 • Den nya förbättrade versionen av våra ursprungsberäkningar innehåller fler regioner i Asien och Europa. Vi har exempelvis utökat antal regioner i Asien så att det nu går att särskilja västra Indien, centrala Indien, Filippinerna, Japan, Korea och norra Kina. För Skandinavien går det nu att särskilja Sverige och Norge.

 • Den nya ursprungsuppskattningen levereras helt utan kostnad till våra betalande AncestryDNA-kunder.<

 • Nej, din nya ursprungsuppskattning kommer att visas på din sida vare sig du loggar in på mobilen eller datorn. Om du vill se det nya resultatet i AncestryDNA-appen måste du först ladda ned den senast uppdaterade versionen.

 • Du kan visa din tidigare uppskattning som finns i din DNA-historia under en kort period så att du kan se hur dina resultat har utvecklats.

 • Nej, vi kan uppdatera ditt resultat med hjälp av vår nya algoritm. Du behöver inte skicka ett nytt prov till oss.

 • Vår nya algoritm gör det möjligt för oss att bestämma ditt ursprung med högre precisionsgrad, vilket kan innebära anmärkningsvärda förändringar, t.ex. procentuella ökningar och minskningar för olika etniska regioner. Ökad precision leder dessutom till att vi får större tillförlitlighet i en kunds resultat, vilket i sin tur kan betyda att mindre troliga regioner i tidigare resultat kan helt komma att tas bort.

What should I expect from my new estimate?

 • Tänk inte så mycket på det, ditt DNA har inte förändrats! Snarare har den metod utvecklats som vi använder för att analysera ditt DNA och för att bestämma din ursprungsuppskattning. DNA-analyser för att bestämma en persons ursprung är en ny teknik – och den utvecklas i snabb takt, vilket innebär att vi kan komma att göra förbättringar. Din senaste ursprungsuppskattning har beräknats med en ny algoritm och en större referenspanel, vilket gör att vi kan beräkna ditt ursprung med ännu högre precision.

 • Ökad precision leder till att vi får större tillförlitlighet i en kunds resultat, vilket i sin tur kan betyda att vissa regioner i tidigare resultat kan helt komma att tas bort.

 • DNA-analyser för att bestämma en persons ursprung är en ny teknik – och den utvecklas i snabb takt, vilket innebär att vi kan komma att göra förbättringar. Din senaste ursprungsuppskattning har beräknats med en ny algoritm, vilket gör att vi kan beräkna ditt ursprung med ännu högre precision.

 • Vi känner stort förtroende för den teknik som ligger bakom den nya algoritmen och precisionen i resultaten. Den genomiska industrin för konsumentmarknaden är i sin linda och nuvarande resultat är så exakta som det bara går utifrån var tekniken befinner sig idag. Vi kommer emellertid att fortsätta följa hur tekniken utvecklas för att kunna förbättra kundernas upplevelse. Detta innebär att dessa resultat kommer att förändras över tiden allt medan exaktheten i DNA-uppskattningarna förbättras. Ett bra exempel på detta är att vi kan dela upp större regioner i mindre, mer exakta regioner, vilket gör att du kan se mer precisa geografiska områden i din ursprungsuppskattning över tiden.

 • Din senaste ursprungsuppskattning har tagits fram med hjälp av en ny algoritm, vilket gör det möjligt för oss att uppskatta ditt ursprung med ännu högre precision. Med detta sagt vill vi även påminna om att DNA bara utgör en del av en mycket större bild där din släkthistoria och dina släktningar spelar en viktig roll för din bakgrund, även om detta inte tydligt kan urskiljas i det resultat som påvisar ditt ursprung.

 • Även om du ärver 50 % av ditt DNA från din far och 50 % från din mor, får du inte en likvärdig 50/50-del av båda dina föräldrars DNA. Detta innebär att om din förälder bara har en liten procent DNA från en viss region, kanske du inte ärver någon av denna del från hens DNA.

 • Förändringen kommer inte att påverka dina DNA-matchningar.

 • Förändringen kommer inte att påverka underregioner/migreringsgrupper eftersom dessa bestämts med en annan metod. Med Ancestrys egenutvecklade teknik går det att urskilja migreringsgrupper och underregioner genom att identifiera grupper med personer i vårt DNA-nätverk som har fler matchningar med varandra än med andra personer i andra delar av nätverket, och genom att söka i länkade släktträd för personer i vår gemenskap kan vi identifiera släktingar som befunnit sig i samma område vid samma tidpunkt.

 • Eftersom olika gränser i Europa har ändras och utvecklats så mycket genom åren, och eftersom grupper har flyttat, kan DNA för olika europeiska regioner visas på likartat sätt.
  Den uppdaterade algoritmen analyserar mera exakt europeiskt DNA och därför ser många av våra kunder från Storbritannien omfattande förändringar i sina DNA-resultat.

ÖVRIGT

 • De ursprungsuppskattningar som AncestryDNA gör baseras på tillgängliga data. Detta innebär att om Ancestry inte har tillräckligt med data kommer din ursprungsuppskattning troligen att baseras på närliggande regioner. Det är emellertid viktigt att notera två faktorer. För det första: vissa befolkningsgrupper skiljer sig inte tillräckligt mycket åt genetiskt för att kunna särskiljas som separata regioner. För det andra: länder förändras över tiden och gränserna på en karta i dag påvisar inte nödvändigtvis de genetiska gränserna, vilket betyder att det kan finnas befolkningsgrupper och länder som inte sammanfaller med en region.

 • Ja. Dina tidigare sekretessinställningar kommer att förbli desamma i den här uppdateringen. Du kan även när som helst ändra dessa inställningar på sidan Resultatet av ditt DNA-prov. Vi erbjuder dessutom ett antal resurser och verktyg som du kan använda för att hantera sekretessinställningarna på vår webbplats.

 • Ja, vi har publicerat ett nytt dokument som kommer att bli vår vitbokssida.