Du får inte använda Webbplatsen eller Tjänsterna på följande sätt:

A. Lägga upp, överföra, eller visa någonting som är olagligt, hotfullt, skadligt, kränkande, trakasserande, inkräktande på annans privatliv, förnedrande, ärekränkande, vulgärt, hatiskt, nedsättande, bedrägligt, obscent, pornografiskt eller på annat sätt stötande.
 

B. Lägga upp, överföra, eller visa innehåll som är skyddat av upphovsrätt eller varumärke eller som inte tillhör dig och som du inte har tillstånd från upphovsrätts- eller varumärkesinnehavaren att använda, inklusive men inte begränsat till, e-postmeddelanden och anteckningar i GEDCOM. Läs våra Regler om anmälan och borttagning av material om du har frågor.
 

C. Lägga upp, överföra, ladda upp, eller visa innehåll som innehåller rättighetsskyddad eller konfidentiell information som du inte har rätt att överföra.
 

D. Använda webbplatserna för olaglig verksamhet eller tillhandahålla material som främjar eller lär ut olaglig verksamhet.
 

E. Uppträda som en annan person eller enhet eller ge en vilseledande bild av din anknytning till någon person eller enhet, eller falskeligen påstå att du har intygande som du inte har.
 

F. Uppge att du är anställd hos, eller företrädare för, Ancestry eller något av våra närstående bolag eller egendom.
 

G. Lägga upp, överföra eller tillgängliggöra reklam, marknadsföringsmaterial, skräppost, kedjebrev eller någon annan form av erbjudande.
 

H. Reproducera, kopiera eller sälja någon del av Ancestry eller innehållet i Ancestrys databas.
 

I. Förfölja eller trakassera andra.
 

J. Systematiskt ladda ned innehåll och data från Ancestrys databas för att skapa eller fylla en annan databas eller för något annat ändamål, med robotar, crawlers, spiders eller andra medel.
 

L. Lägga upp, överföra, ladda upp, eller visa identifierbar information om levande personer utan deras direkta medgivande, eller, i fråga om minderåriga, medgivande från deras förälder eller målsman. Detta inkluderar (men är inte begränsat till) en persons fullständiga namn, plats eller kontaktinformation.
 

K. Lägga upp, överföra, ladda upp eller visa bilder av levande personer (andra än bara du) eller någon annans e-postadress utan deras medgivande.

 

Innehåll tillhandahållet av användare

Vi kan inte företa förhandsgranskning eller övervakning av innehåll som medlemmar bidrar med. Vänligen meddela oss om du stöter på material som du anser är olämpligt enligt dessa riktlinjer eller strider mot våra allmänna villkor. Använd länkarna "rapportera missbruk" på webbsidan för att göra meddela oss.

 

Vi kan inte ansvara för innehållet som våra medlemmar skapar och delar med sig av inom mötesplatsen. Vi förbehåller oss dock rätten att ta bort inlägg som inte följer ovanstående riktlinjer eller som bryter mot våra allmänna villkor. Allvarliga överträdelser eller brott kommer att göra den ansvarige medlemmen föremål för uppsägning av konto.

 

Viktigt meddelande: I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, är all information du lägger upp i vår mötesplats offentlig och får kopieras, modifieras och distribueras av andra. Genom att skicka in eller lägga upp innehåll till vår mötesplats, ger du uttryckligen Ancestry Information Operations Unlimited Company de rättigheter som anges i de allmänna villkoren.

Vi kan ändra dessa riktlinjer från tid till annan. Vänligen återkom regelbundet för att se uppdateringar.