Ditt abonnemang på Tjänsterna (enligt definition i Ancestrys Villkor) och köp av AncestryDNA® och AncestryHealth® omfattas av dessa villkor för förnyelse och uppsägning. Begrepp med stor begynnelsebokstav i dessa Villkor för förnyelse och uppsägning och som inte förklaras häri definieras i Villkor.

Abonnemang

Det finns olika alternativ för betalning av och abonnemang på Tjänsterna. Dessa alternativ anges i beskrivningen av de olika Tjänsterna och kan ändras från tid till annan. När din registrering för en gratis provperiod har behandlats inleds ditt abonnemang och du har omedelbart tillgång till Tjänsten ifråga.

1. Automatisk förnyelse av abonnemang. Om inget annat anges i villkoren för ditt erbjudande förnyas ett abonnemang automatiskt, med undantag för abonnemang på gåvor och enskilda sessioner. Detta innebär att när du registrerar dig för en gratis provperiod eller blir abonnent förnyas ditt abonnemang automatiskt baserat på den abonnemangsperiod du har valt (t.ex. halvårsvis, månadsvis osv.). Du kommer att debiteras det pris som anges vid köptillfället (plus tillämpliga skatter, t.ex. moms om det angivna priset inte inkluderar moms) i början av abonnemangets faktureringsperiod, via den betalningsmetod du har uppgivit. Se till att din faktureringsinformation är korrekt för att undvika avbrott i abonnemanget.

Priser och villkor för abonnemang kan ändras när som helst. Det pris och de villkor som gäller vid ditt första köp eller senaste abonnemangsförnyelse gäller under hela abonnemangsperioden, men nya priser och villkor kan gälla för förnyelser eller nya abonnemang. Ancestry informerar dig i rimlig tid om eventuella prisändringar eller villkor innan de träder i kraft. Om du inte vill förnya ditt abonnemang enligt de nya priserna eller villkoren kan du säga upp abonnemanget enligt beskrivning nedan.

2. Uppsägning och återbetalning av abonnemang. Du kan avsluta ditt Ancestry-abonnemang genom att logga in på sidan Mitt konto eller genom att kontakta oss. Läs mer om hur du säger upp ditt Ancestry-abonnemang här. Om du använder Fold3® och Newspapers.com™ via Ancestrys samlingsabonnemang kan du säga upp abonnemanget genom att logga in på sidan Mitt konto eller genom att kontakta oss. Om du abonnerar på Fold3® eller Newspapers.com™ separat, se nedan för information om uppsägning. Alla återbetalningar sker till det betalningsmetod som är kopplad till ditt konto. Information om hur du säger upp ett abonnemang som beställts via Ancestry-appen finns här.

Om du använder Tjänsterna i EU eller Storbritannien kan du också säga upp ditt abonnemang genom att fylla i detta kontaktformulär.

Du kan säga upp abonnemanget på Fold3 genom att logga in på din Kontoinformationssida på Fold3.com eller genom att kontakta oss här. Du kan säga upp abonnemanget på Newspapers.com™ genom att logga in på din Kontoinformationssida på Newspapers.com eller genom att kontakta oss här. Du kan säga upp abonnemanget på Archives® genom att logga in på din Kontoinformationssida på Archives.com eller genom att kontakta oss här.

Om inget annat anges i villkoren för ditt abonnemang gäller följande villkor:

Gratis provperiod: För vissa av Tjänsterna kan du registrera dig för en gratis provperiod och prova Tjänsterna innan du tecknar ett betalt abonnemang. Om du registrerar dig för en gratis provperiod kan du utan kostnad avbryta den när som helst, senast två dagar före utgången av den kostnadsfria provperioden. Om du inte avbryter senast vid denna tidpunkt inleds ditt betalda abonnemang när den kostnadsfria provperioden utgår. Ett gratis prov per användare. Efter en gratis provperiod kommer inga återbetalningar att utfärdas. För användare inom EU inkluderar den gratis provperioden ångerrätt.

Månadsabonnemang: Abonnemang som faktureras på månadsbasis kan sägas upp när som helst, senast två arbetsdagar före förnyelsedatumet, men återbetalas inte. Om du säger upp ditt månadsabonnemang har du fortfarande tillgång till dina Tjänster under resten av den innevarande månaden. Om du inte säger upp abonnemanget senast två dagar före förnyelsedatumet förnyas abonnemanget för ytterligare en månad.

Förhandsbetalade abonnemang med längre period än en månad:

  • För Ancestry-abonnemang: Med undantag för vad som anges nedan, gäller att om du säger upp denna typ av abonnemang före abonnemangsperiodens utgång får du ingen återbetalning, men du behåller tillgången till Tjänsterna ifråga under återstoden av abonnemangsperioden, varefter abonnemanget avslutas. Om ditt abonnemang inte har inletts med en gratis provperiod kan du under de första 14 dagarna av din första abonnemangsperiod antingen (1) omedelbart säga upp abonnemanget med full återbetalning och omedelbart indragen åtkomst eller (2) säga upp vid utgången av ditt pågående abonnemang, utan återbetalning. Om du inte säger upp abonnemanget under abonnemangsperioden förnyas abonnemanget med en ny period som är likvärdig med det pågående abonnemanget, tills du säger upp abonnemanget. När ditt abonnemang har förnyats är du inte berättigad till återbetalning. Återbetalning baseras inte på kontoanvändning.
  • För abonnemang på Fold3, Newspapers.com och Archives: Förhandsbetalade abonnemang med period längre än en månad kan sägas upp under de första 30 dagarna med full återbetalning. Om detta abonnemang inleds med en gratis provperiod inleds 30-dagarsperioden direkt efter den kostnadsfria provperioden. Om du säger upp denna typ av abonnemang efter de 30 första dagarna av din första abonnemangsperiod sker ingen återbetalning, men du behåller tillgången till Tjänsterna ifråga under återstoden av abonnemangsperioden, varefter abonnemanget avslutas. Om du inte säger upp abonnemanget under abonnemangsperioden förnyas abonnemanget med en ny period som är likvärdig med det pågående abonnemanget, tills du säger upp abonnemanget. När ditt abonnemang har förnyats är du inte berättigad till återbetalning. Återbetalning baseras inte på kontoanvändning.

Månadsvis betalade abonnemang med längre period än en månad: När det erbjuds kan vissa abonnemang med längre abonnemangsperiod än en månad vara berättigande till månadsvis fakturering. Även om du kommer att faktureras varje månad åtar du dig hela abonnemangsperioden (t.ex. 6 månader eller 12 månader). Med undantag för vad som anges nedan, gäller att om du säger upp denna typ av abonnemang före abonnemangsperiodens utgång får du ingen återbetalning, men du behåller tillgången till Tjänsterna ifråga under återstoden av alla betalda månader, varefter abonnemanget avslutas och du kan debiteras en uppsägningsavgift. Om ditt abonnemang inte har inletts med en gratis provperiod kan du under de första 14 dagarna av din första abonnemangsperiod antingen (1) omedelbart säga upp abonnemanget med full återbetalning och omedelbart indragen åtkomst eller (2) säga upp vid utgången av den första månaden, mot en uppsägningsavgift. Uppsägningsavgifter är det lägre av (i) 25 USD för 6-månadersabonnemang eller 50 USD för 12-månadersabonnemang (plus eventuella tillämpliga skatter) eller (ii) den återstående kostnaden för ditt abonnemang. Om du inte säger upp abonnemanget under abonnemangsperioden förnyas abonnemanget med en ny period som är likvärdig med det pågående abonnemanget, tills du säger upp abonnemanget. När ditt abonnemang har förnyats är du inte berättigad till återbetalning.

Gåvomedlemskap: Gåvomedlemskap kan sägas upp av köparen mot fullständig återbetalning före det tidigare av (a) 30 dagar efter det datum då gåvan köptes och (b) det startdatum för gåvan som valts av köparen. Inga återbetalningar beviljas efter gåvans startdatum.

Uppehåll i abonnemang: Om det är möjligt kan du, för abonnemang som förnyas automatiskt, välja att pausa abonnemanget genom att skjuta upp förnyelsebetalningen i upp till två månader vid utgången av pågående faktureringsperiod. Du kan endast pausa ditt abonnemang en gång per faktureringsperiod, och när uppehållet har inletts kan dess längd inte ändras. Du förlorar tillgång till allt betalt innehåll under uppehållet. Ditt abonnemang återaktiveras automatiskt efter den angivna tidsperioden till det pris som det skulle ha förnyats till före uppehållet, och du godkänner att ditt kreditkort debiteras för ditt abonnemang på återkommande basis efter återaktivering. Om du väljer att säga upp under ett uppehåll i abonnemanget kommer du inte att debiteras.

Krediter: Vissa Tjänster kan köpas som krediter, i varierande mängd, för användning under en viss tidsperiod (t.ex. Tjänster på www.archives.com). Köpta krediter är giltiga under den period som anges vid köptillfället. Alla krediter som inte har använts under den angivna perioden förfaller efter utgångsdatumet.

Skatter och avgifter: Du ansvarar för alla skatter och avgifter som debiteras av andra företag såsom frakt, mobiloperatörsavgifter, dataavtalsavgifter, övertrasseringsavgifter, kreditkortsavgifter och avgifter för utländska transaktioner.

AncestryDNA®- och AncestryHealth®-satser

OBSERVERA: FR.O.M. DEN 15 JANUARI 2021 ACCEPTERAR VI INTE LÄNGRE NYFÖRSÄLJNING ELLER UPPGRADERING AV AncestryHealth®. Vi kommer att fortsätta att stödja AncestryHealth® fram till juli 2021. Mer information finns här.

1. Avbryta laboratoriebehandlingen av AncestryDNA®- och AncestryHealth®-satserna.

Du kan avbryta laboratoriebehandlingen av din AncestryDNA®-sats genom att kontakta Medlemsservice. Om du redan har skickat in ditt salivprov måste du uppge din kod på salivprovröret till Medlemsservice för att vi ska kunna identifiera och kassera ditt prov. Rörets kod finns i din DNA-testsats. Vi rekommenderar att du förvarar koden på en säker plats.

Du kan inte avbryta laboratoriebehandlingen av din AncestryHealth®-sats efter aktivering.

Om laboratoriet redan har behandlat ditt salivprov kan du begära att provet kasseras genom att kontakta Medlemsservice. För AncestryDNA®, se kontaktuppgifter här. För AncestryHealth®, se här. Du kan också radera dina testresultat genom att följa instruktionerna i dina DNA-testinställningar.

2. Rätt till återbetalning.

USA

  • Köp av AncestryDNA® berättigar till återbetalning om du begär återbetalning och återsänder satsen senast 60 dagar efter beställning, med avdrag för handläggningsavgift på 15 USD. Du måste återsända satsen för att få återbetalning.
  • Köp av AncestryHealth® berättigar till återbetalning av inköpspriset om du inte har aktiverat din sats och begär återbetalning och återsänder satsen senast den 16 april 2021. Om du är AncestryDNA®-kund och beställer en AncestryHealth®-uppgradering har du rätt till återbetalning av uppgraderingspriset fram till den 16 april 2021, förutsatt att du inte har aktiverat din AncestryHealth®-produkt. Sista dagen för att aktivera din AncestryHealth®-sats är den 15 februari 2021 och vi måste ha fått ditt prov senast den 28 februari 2021 för att bearbeta dina hälsouppgifter. Om du inte aktiverar din AncestryHealth®-sats före den 15 februari 2021 kan du använda din AncestryHealth®-sats för att få AncestryDNA®, vilket inkluderar ursprung och etnicitet, DNA-träffar och egenskaper och du kommer att få en automatisk återbetalning för hälsodelen av ditt inköpspris till din ursprungliga betalningsmetod. Om du inte vill ha AncestryDNA® kan du välja att få full återbetalning genom att återsända satsen senast den 16 april 2021. Mer information finns här. Detta underavsnitt gäller ENDAST för AncestryHealth®-produkten och ändrar inte på något sätt återbetalningspolicyn för andra Ancestry-produkter.

    OBSERVERA: Om du aktiverar AncestryHealth® och får ett meddelande om att du inte uppfyller kriterierna för medverkan och inte är berättigad till AncestryHealth® har du rätt till full återbetalning. Om du har köpt ditt AncestryHealth®-kit hos Amazon eller Walmart.com bör du kontakta dessa säljare direkt för att begära återbetalning.

  • Extra egenskaper (Traits): Om du har köpt extra egenskaper till ditt befintliga DNA-test efter att dina DNA-resultat har gjorts tillgängliga i Tjänsterna får du tillgång till dessa egenskaper så snart din betalning har behandlats och du är inte berättigad till återbetalning för de egenskaper du har köpt. Om du köper extra egenskaper för ditt befintliga DNA-test som du har aktiverat, men dina DNA-resultat inte har gjorts tillgängliga i Tjänsterna, kan du avbryta dina köp av egenskaper genom att kontakta Medlemsservice för återbetalning fram till dess att dina DNA-resultat blir tillgängliga. När dina DNA-resultat är tillgängliga är du inte berättigad till återbetalning av dina köpta egenskaper. Ditt köp av ett AncestryDNA®-test med extra egenskaper styrs av ovanstående villkor för uppsägning och återbetalning för AncestryDNA®-test utan egenskaper.
 

Återbetalningsprocess.

För att begära återbetalning av din AncestryDNA®-sats eller AncestryHealth®-sats måste du (1) tillhandahålla samma information som du lämnade till oss när du gjorde din beställning av satsen och (2) återsända din AncestryDNA®-sats eller AncestryHealth®-sats till oss. Kontakta Medlemsservice för mer informationv.

Ancestry återbetalar inte frakt- och hanteringsavgifter eller tillämpliga skatter som betalats för den icke-återbetalningsbara delen av satser som köpts i USA. Alla återbetalningar sker till det betalningsmetod som är kopplad till ditt konto.

Utanför USA: Du har rätt att ändra dig och annullera din beställning av ett DNA-test och få full återbetalning när som helst inom 14 dagar efter att du har mottagit din beställning. Ring oss för att annullera din beställning och begära återbetalning. Du måste ha ditt beställningsnummer till hands när du ringer för att annullera beställningen. Ditt beställningsnummer finns i e-postmeddelandet med beställningsbekräftelsen som du fick när du gjorde din beställning. Din ångerrätt gäller i 14 dagar efter att du har mottagit din beställning. Om du avbryter ditt DNA-test efter att du har skickat in ditt salivprov kommer du inte att kunna få tillgång till några DNA-resultat. Din återbetalning kan endast göras till det kreditkort du använde när du köpte DNA-satsen. Krediten kommer dig tillhanda inom normal hanteringstid.

3. Utbyte av testsatser.

Om du behöver byta ut en DNA-testsats i USA kan du ringa AncestryDNA® på 1-800-958-9124 och lämna samma uppgifter som du angav när du beställde ditt AncestryDNA®-test. Ersättningssatser kostar 25 USD per sats (plus tillämplig frakt och hantering) i USA. Om du behöver en ny DNA-testsats utanför USA kan du kontakta AncestryDNA® via telefon eller e-post. Det tillkommer ingen extra kostnad för ersättningssatser utanför USA.