Din prenumeration på tjänsterna (enligt definitionen i Ancestrys allmänna villkor) och ditt köp av ditt AncestryDNA-test lyder under dessa villkor för förnyelse och uppsägning. Versaliserade termer som används i dessa villkor för förnyelse och uppsägning som inte finns definierade häri skall tolkas enligt definitionen i de allmänna villkoren.

PRENUMERATIONER

Det finns flera olika sätt att betala för och prenumerera på tjänsterna. Alternativen finns att tillgå under respektive tjänst och kan komma att ändras då och då. När du har registrerat dig för en gratis provperiod eller när din första betalning har behandlats anses din prenumeration vara inledd och du får omedelbart tillgång till tjänsten i fråga.

1. Automatisk förnyelse av prenumerationer. Utom när det gäller present- och ”pay-per-view”-prenumerationer förnyas alla prenumerationer automatiskt. Det innebär att när du registrerar dig för en gratis provperiod eller blir en prenumererande medlem förnyas din prenumeration automatiskt beroende på vilken prenumerationsmodell du har valt (t.ex. på halvårsbasis, månadsbasis o.s.v.). Du debiteras det belopp som anges vid inköpstillfället (plus tillämpliga skatter [såsom moms när moms inte är inkluderat i det angivna beloppet]) i början av prenumerationens faktureringsperiod, genom det faktureringssätt som du har tillhandahållit oss med. För att förhindra att din prenumeration upphör att gälla är det viktigt att du kontrollerar att din faktureringsinformation stämmer.

Priser på och villkor för prenumerationer kan när som helst komma att ändras. Priserna och villkoren som gällde när du gjorde ditt första inköp eller när din prenumeration förnyades senast gäller under hela prenumerationsperiodens varaktighet, men nya priser och villkor kan komma att tillämpas på förnyelser eller nya prenumerationer. Ancestry kommer att i rimlig tid i förväg meddela dig om eventuella pris- eller villkorsändringar innan de träder i kraft. Om du inte vill förnya din prenumeration enligt de nya priserna eller villkoren har du rätt att säga upp din prenumeration enligt nedan.

2. Uppsägningar och återbetalningar. Du kan säga upp din prenumeration genom att kontakta oss per telefon eller e-post. Du kan även säga upp din prenumeration på kontosidan som hör till dina tjänster. Alla återbetalningar sätts in genom det faktureringssätt som är knutet till ditt konto.

Om du nyttjar tjänsterna i Storbritannien kan du även säga upp din prenumeration genom att logga in på sidan Mitt konto på Ancestry.co.uk eller genom att fylla i det här kontaktformuläret som finns hos vår supportcommunity i Storbritannien.

Såvida inget annat anges i dina prenumerationsvillkor skall följande villkor gälla:

Gratis provperioder: När det gäller vissa av våra tjänster kan du registrera dig för en gratis provperiod så att du kan prova på tjänsterna innan du påbörjar en betalprenumeration. Om du registrerar dig för en gratis provperiod kan du när som helst under provperiodens gång säga upp den utan kostnad. Om du inte säger upp prenumerationen under provperiodens gång inleds din betalprenumeration vid utgången av den gratis provperioden.

Månadsprenumerationer: Prenumerationer som faktureras på månadsbasis kan när som helst sägas upp senast två bankdagar innan nästa förnyelsedatum, men ger inte rätt till återbetalning. Om du säger upp din månadsprenumeration har du fortsatt tillgång till tjänsterna under hela den resterande månaden. Om du inte säger upp din prenumeration senast två dagar innan förnyelsedatumet förnyas din prenumeration med ytterligare en månad.

Prenumerationer som är längre än en månad: Prenumerationer som spänner över längre än en månad kan sägas upp mot återbetalning av hela beloppet under de första 30 dagarna. Om prenumerationen inleds med en gratis provperiod inleds 30-dagarsperioden vid utgången av den gratis provperioden. Om du säger upp den här typen av prenumeration efter de första 30 dagarna erhåller du ingen återbetalning, men har fortsatt tillgång till tillämpliga tjänster under den tid som återstår av prenumerationsperioden. Därefter sägs din prenumeration upp. Om du inte säger upp prenumerationen innan utgången av prenumerationsperioden förnyas prenumerationen med ytterligare en period vars varaktighet motsvarar aktuella prenumerationen. Återbetalningar baseras inte på kontoanvändning.

Presentprenumerationer: Presentprenumerationer kan sägas upp mot återbetalning av hela beloppet inom 30 dagar från det datum då prenumerationen köptes.

Krediter: Vissa tjänster kan köpas i form av krediter i varierande antal som kan användas under en viss tidsperiod (t.ex. tjänster på www.archives.com). Köpta krediter är giltiga under den period som anges vid inköpstillfället. Outnyttjade krediter som finns kvar efter utgången av giltighetstiden annulleras efter utgångsdatumet.

Skatter och avgifter: Du ansvarar för att betala alla skatter och avgifter som debiteras av andra företag, t.ex. fraktkostnader, mobiloperatörsavgifter, dataöverföringsavgifter, förseningsavgifter, kreditkortsavgifter och avgifter för utländska transaktioner.

ANCESTRYDNA-TESTER

1. Avbryta ditt DNA-test.

Du kan avbryta ditt DNA-test genom att kontakta vår medlemsservice. Om du redan har skickat in ditt salivprov måste du uppge din salivprovrörskod för vår medlemsservice för att vi ska kunna identifiera och förstöra ditt prov. Provrörskoden hittar du i ditt DNA-testkit. Vi rekommenderar att du förvarar koden på en säker plats.

Du kan inte avbryta ditt DNA-test när ditt salivprov väl har behandlats. Se sekretesspolicyn för anvisningar om hur du begär borttagning av dina DNA-resultat och förstörelse av ditt DNA-prov efter att ditt salivprov har behandlats.

2. Återbetalningar.

USA: Om du köper ditt DNA-test i USA får du en återbetalning om du avbryter ditt test inom 30 dagar från lagd beställning, förutsatt att du inte har fått tillgång till dina DNA-resultat via tjänsterna. Återbetalning medges inte efter att du har fått tillgång till dina DNA-resultat.

För att erhålla återbetalning måste du uppge 1) samma information som du uppgav för oss när du beställde ditt DNA-testkit och 2) aktiveringskoden till ditt DNA-testkit (som du hittar på instruktionskortet som medföljer ditt kit) Om du saknar aktiveringskod, måste du uppvisa annat lämpligt inköpsbevis för att få pengarna tillbaka.

Om du avbryter innan du har skickat ditt salivprov till Ancestry erhåller du en återbetalning motsvarande det belopp som du har betalat för DNA-testkitet minus 25 USD. Om du avbryter efter att du har skickat ditt salivprov till Ancestry erhåller du en delsumma motsvarande hälften av det belopp som du har betalat för DNA-testkitet. Ancestry ersätter inte frakt- eller administrationskostnader eller tillämpliga skatter som har betalats på den icke-återbetalningsbara delen av kit inköpta från USA. Alla återbetalningar sätts in genom det faktureringssätt som är knutet till ditt konto.

Utanför USA: Du har rätt att ändra dig och avbryta din beställning av ett DNA-test mot återbetalning av hela beloppet när som helst inom 14 dagar  sedan du mottagit beställning. Ring oss för att avbryta din beställning och begära en återbetalning. Du måste ha ditt ordernummer till hands när du ringer för att avbryta. Ordernumret hittar du i e-postbekräftelsen som du fick efter att du gjorde din beställning. Din rätt att avbryta upphör att gälla 14 dagar efter orderdatumet. Om du avbryter ditt DNA-test efter att du har skickat in ditt salivprov kommer du inte att ges tillgång till dina DNA-resultat. Återbetalning medges endast via det kreditkort som du använde för att köpa DNA-kitet. Observera att det kan ta tid för pengarna att nå dig.

3. Testkit i reserv.

Om du skulle behöva ett DNA-testkit i reserv kan du ringa till AncestryDNA på 1-800-958-9124 och uppge samma information som du uppgav när du beställde ditt AncestryDNA-test. Reservkit kostar 25 USD per kit (exklusive tillämpliga frakt- och administrationskostnader).