Sammanfattning av ändringar

Våra villkor för förnyelse och uppsägning ändras och träder i kraft den 10 maj 2021. Klicka här för att se de nya villkoren.


Ditt abonnemang av tjänsterna (enligt definitionen i Ancestrys allmänna villkor) och ditt köp av ett AncestryDNA-test och AncestryHealth® lyder under dessa villkor om förnyelse och uppsägning. Versaliserade termer som används i dessa villkor för förnyelse och uppsägning, och som inte finns definierade häri, skall tolkas enligt definitionen i de allmänna villkoren.

Abonnemang

Det finns flera olika sätt att betala för och abonnera på tjänsterna. Alternativen finns att tillgå under respektive tjänst och kan komma att ändras då och då. När du har registrerat dig för en gratis provperiod eller när din första betalning har behandlats anses ditt abonnemang vara inlett och du får omedelbart tillgång till tjänsten i fråga.

1. Automatisk förnyelse av abonnemang. Såvida inte annat anges i villkoren i ditt erbjudande, förnyas alla Abonnemang automatiskt. Detta gäller inte för gåvoabonnemang och betalda visningar (”pay-per-view”). Det innebär att när du registrerar dig för en gratis provperiod eller blir en abonnerande medlem förnyas ditt abonnemang automatiskt beroende på vilken abonnemangsmodell du har valt (t.ex. på halvårsbasis, månadsbasis o.s.v.). Du debiteras det belopp som anges vid inköpstillfället (plus tillämpliga skatter [såsom moms när moms inte är inkluderat i det angivna beloppet]) i början av abonnemangets faktureringsperiod, genom det faktureringssätt som du har tillhandahållit oss med. För att förhindra att ditt abonnemang upphör att gälla är det viktigt att du kontrollerar att din faktureringsinformation stämmer.

Priser på och villkor för abonnemang kan när som helst komma att ändras. Priserna och villkoren som gällde när du gjorde ditt första inköp eller när ditt abonnemang förnyades senast gäller under hela abonnemangsperiodens varaktighet, men nya priser och villkor kan komma att tillämpas på förnyelser eller nya abonnemang. Ancestry kommer att i rimlig tid i förväg meddela dig om eventuella pris- eller villkorsändringar innan de träder i kraft. Om du inte vill förnya ditt abonnemang enligt de nya priserna eller villkoren har du rätt att säga upp ditt abonnemang enligt nedan.

2. Uppsägningar och återbetalningar. Du kan säga upp ditt Ancestry-abonnemang genom att logga in på ditt konto för den aktuella tjänsten eller kontakta oss per telefon eller e-post. Mer information om hur du avbryter ett Ancestry-abonnemang finns här. Alla återbetalningar görs enligt det faktureringssätt som är knutet till ditt konto.

Om du använder våra tjänster inom EU eller i Storbritannien kan du även säga upp abonnemanget genom att fylla i kontaktformuläret i vårt supportforum.

Du kan avbryta ditt Fold3®-abonnemang genom att logga in på sidan Account Details i Fold3.com eller genom att kontakta oss här. Du kan avbryta ditt Newspapers.com™-abonnemang genom att logga in på sidan Account Details i Newspapers.com eller genom att kontakta oss här. Du kan avbryta ditt Archives®-abonnemang genom att logga in på sidan Account Profile i Archives.com eller genom att kontakta oss här.

Såvida inget annat anges i dina abonnemangsvillkor skall följande villkor gälla:

Kostnadsfria provabonnemang: För vissa tjänster kan du registrera dig för ett kostnadsfritt provabonnemang så att du kan testa tjänsten innan du påbörjar ett betalt abonnemang. Om du väljer att registrera dig för ett kostnadsfritt provabonnemang, kan du utan kostnad avbryta det senast två dagar innan det kostnadsfria provabonnemanget upphör. Om du väljer att inte avbryta inom den stipulerade tiden, kommer ett betalt abonnemang att påbörjas när den kostnadsfria perioden avslutas.

Månatliga abonnemang: Abonnemang som faktureras på månadsbasis kan när som helst sägas upp senast två bankdagar innan nästa förnyelsedatum, men ger inte rätt till återbetalning. Om du säger upp ditt månadsabonnemang har du fortsatt tillgång till tjänsterna under hela den resterande månaden. Om du inte säger upp ditt abonnemang senast två dagar innan förnyelsedatumet förnyas ditt abonnemang med ytterligare en månad.

Abonnemang längre än en månad som betalas i förväg: Abonnemang som är längre än en månad och som betalas i förväg måste avbrytas under de första 30 dagarna för att full återbetalning ska erhållas. Om abonnemanget inleds med en gratis provperiod inleds 30-dagarsperioden vid utgången av den gratis provperioden. Om du säger upp den här typen av abonnemang efter de första 30 dagarna erhåller du ingen återbetalning, men har fortsatt tillgång till tillämpliga tjänster under den tid som återstår av abonnemangsperioden. Därefter sägs ditt abonnemang upp. Om du inte säger upp abonnemanget innan utgången av abonnemangsperioden förnyas abonnemanget med ytterligare en period vars varaktighet motsvarar det aktuella abonnemanget. Återbetalningar baseras inte på kontoanvändning.

Abonnemang längre än en månad som betalas varje månad: I USA kan vissa abonnemang längre än en månad faktureras månadsvis. Även om du faktureras på månadsbasis, är du avtalsbunden under hela abonnemangsperioden på till exempel 6 eller 12 månader. Om du väljer att avbryta innan abonnemanget upphör kommer ingen återbetalning att ske, men du kommer att ha fortsatt tillgång till relevanta tjänster under hela den återstående betalda månaden. Därefter kommer abonnemanget att upphöra. Om du avbryter den här typen av abonnemang efter de första 30 dagarna, kan du tvingas betala en annulleringsavgift som är lika med det lägre av (i) 25 dollar (USD) för ett 6-månadersabonnemang eller 50 dollar (USD) för ett 12-månadersabonnemang (plus eventuell moms) eller (ii) den återstående kostnaden för ditt abonnemang. Om abonnemanget börjar med en kostnadsfri period, börjar 30-dagarsperioden när provperioden är slut. Om du inte avbryter abonnemanget under abonnemangsperioden, kommer vi att förnya ditt abonnemang enligt de villkor som gäller för det aktuella abonnemanget till dess du väljer att avsluta.

Gåvoabonnemang: Gåvoabonnemang kan sägas upp mot återbetalning av hela beloppet inom 30 dagar från det datum då abonnemanget köptes.

Göra uppehåll i abonnemang: I USA gäller för abonnemang som automatiskt förnyas, att du kan välja att pausa abonnemanget genom att fördröja betalningen för förnyelse i upp till 2 månader i slutet av den aktuella faktureringscykeln. Du kan endast pausa abonnemanget en gång per faktureringscykel, och när uppehållet har inletts kommer du inte att kunna ändra hur länge uppehållet ska gälla. Du kommer inte att ha tillgång till eventuellt betalt innehåll under uppehållet. Ditt abonnemang aktiveras automatiskt igen efter den angivna tiden till den kostnad som gällde före uppehållet om du godkänner att ditt kreditkort debiteras återkommande för abonnemanget när abonnemanget har återaktiverats. Du kommer inte att debiteras om du väljer att avsluta abonnemanget då det är pausat.

Krediter: Vissa tjänster kan köpas i form av krediter i varierande antal som kan användas under en viss tidsperiod (t.ex. tjänster på www.archives.com). Köpta krediter är giltiga under den period som anges vid inköpstillfället. Outnyttjade krediter som finns kvar efter utgången av giltighetstiden annulleras efter utgångsdatumet.

Skatter och avgifter: Du ansvarar för att betala alla skatter och avgifter som debiteras av andra företag, t.ex. fraktkostnader, mobiloperatörsavgifter, dataöverföringsavgifter, förseningsavgifter, kreditkortsavgifter och avgifter för utländska transaktioner.

AncestryDNA- och AncestryHealth®-kit

TÄNK PÅ: AncestryHealth® ÄR INTE TILLGÄNGLIGT FÖR PERSONER UTANFÖR USA OCH I DELSTATERNA NEW YORK, RHODE ISLAND, NEW JERSEY OCH I GUAM.

1. Avbryta laboratoriebearbetning av AncestryDNA- och AncestryHealth®-kit.

Du kan avbryta laboratoriebearbetningen av ditt AncestryDNA-kit genom att kontakta vår kundtjänst. Om du redan har skickat in ditt salivprov, måste du se till att koden för salivprovröret skickas till kundtjänst så att vi kan identifiera och förstöra ditt prov. Koden för provröret medföljer ditt DNA-testkit. Vi rekommenderar att du förvarar koden på en säker plats.

Du kan däremot inte avbryta laboratoriebearbetningen av ett AncestryHealth®-kit sedan det aktiverats.

Om ditt salivprov redan har bearbetats i laboratoriet, kan du genom kundtjänst begära att det förstörs. Kontaktuppgifter för AncestryDNA finns här. För AncestryHealth® ska du klick här. Du kan även ta bort ditt testresultat genom att följa anvisningarna som finns i DNA-inställningarna.

2. Rätt till återbetalning.

USA

  • För inköp gjorda av AncestryDNA® finns möjlighet till återbetalning om du begär det och returnerar ditt kit inom 60 dagar efter att du gjort din beställning. En administrationskostnad på 15 dollar (USD) kommer att gälla. Du måste returnera ditt kit för att få pengarna tillbaka.
  • För inköp gjorda av AncestryHealth® finns möjlighet till återbetalning till inköpspriset minus 15 dollar (USD) i administrationskostnader och du måste returnera ditt kit inom 60 dagar efter att du gjort din beställning och du får inte heller ha aktiverat ditt kit. Om du är befintlig AncestryDNA®-kund och köper en AncestryHealth®-uppgradering är du berättigad till återbetalning inom 60 dagar efter inköpsdatumet om du inte har aktiverat din AncestryHealth®-produkt.
 

OBS! Om du har aktiverat AncestryHealth® och erhåller ett meddelande om att du inte uppfyller gällande kriterier och att du inte kvalificerar för AncestryHealth®, är du berättigad till full återbetalning.

  • Särdrag: Om du kompletterat ditt inköp med specialbeställningar för att få kännedom om särdrag (”traits”) för ditt befintliga DNA-test, sedan resultatet har gjorts tillgängligt på tjänsten, kommer du att få tillgång till dessa särdrag så snart betalningen har bearbetats och du är då inte längre berättigad till återbetalning för dessa beställningar. Om du gör specialbeställningar för att få kännedom om särdrag för ett befintligt DNA-test som du har aktiverat, men DNA-resultatet ännu inte aktiverats i tjänsten, kan du avbryta denna beställning genom att kontakta kundtjänst och du är då berättigad till återbetalning tills DNA-resultatet gjorts tillgängligt. När ditt DNA-resultat är tillgängligt, är du inte berättigad till återbetalning för inköp gjorda för att få kännedom om särdrag. Om du köper ett AncestryDNA®-test som innehåller information om särdrag omfattas det av samma ovanstående annullerings- och återbetalningsvillkor som gäller för AncestryDNA®-test som inte innehåller information om särdrag.
  • Nedladdning av NGS-data (Next-Generation Sequencing): Om du har betalt för nedladdningen av NGS DNA-data, kommer denna information att vara tillgänglig för nedladdning så snart betalningen är hanterad och du är då inte berättigad att få pengarna tillbaka. Kontakta kundtjänst för mer information.

Återbetalningsprocessen.

Om du begär att få pengarna tillbaka för ett AncestryDNA®- eller AncestryHealth®-kit, måste du (1) ange samma information som du angett för oss när du gjorde din beställning och (2) returnera ditt AncestryDNA®- eller AncestryHealth®-kit till oss. Kontakta kundtjänst om du vill ha mer information.

Ancestry gör inga återbetalningar för leverans- och bearbetningskostnader eller för eventuella skatter som är betalda för den icke återbetalningsbara delen för kit köpta i USA: Alla återbetalningar görs enligt det faktureringssätt som är knutet till ditt konto.

Utanför USA: Du har rätt att ändra dig och avbryta din beställning av ett DNA-test mot återbetalning av hela beloppet när som helst inom 14 dagar  sedan du mottagit beställning. Ring oss för att avbryta din beställning och begära en återbetalning. Du måste ha ditt ordernummer till hands när du ringer för att avbryta. Ordernumret hittar du i e-postbekräftelsen som du fick efter att du gjorde din beställning. Din rätt att avbryta upphör att gälla 14 dagar efter orderdatumet. Om du avbryter ditt DNA-test efter att du har skickat in ditt salivprov kommer du inte att ges tillgång till dina DNA-resultat. Återbetalning medges endast via det kreditkort som du använde för att köpa DNA-kitet. Observera att det kan ta tid för pengarna att nå dig.

3. Nytt ersättningstestkit.

Om du skulle behöva ett nytt DNA-testkit som ersättning för det gamla i USA, ska du ringa till AncestryDNA® på 1-800-958-9124 och uppge samma information som du uppgav när du ursprungligen beställde ditt AncestryDNA-test. Ett nytt kit kostar i USA 25 USD per kit (exklusive eventuella frakt- och administrationskostnader). Om du behöver ett nytt DNA-testkit som ersättning för det gamla utanför USA, ska du kontakta AncestryDNA® per telefon eller via e-post. Det tillkommer inga extra kostnader för ersättningskit utanför USA.