Som framgår av vår cookie-policy använder vi oss av olika typer av cookies för att administrera webbplatsen och annonserna. I dessa tabeller finns information om cookies från tredje part. Denna information kan komma att ändras i framtiden när förändringar görs av bland annat namn, nummer och cookie-typ, bildpunkter och på grund av andra teknikaliteter. Du kan välja bort cookies (kakor) från tredje part genom att använda länkarna i tabellen nedan. Tänk emellertid på att du med varje länk bara kan välja bort cookies från just denna tredje part.

 

Annonsering

 
Domän Cookie-namn Beskrivning Upphör Välja bort
Tredje part mbox Adobe Target-cookie 2 veckor https://clientcode.tt.omtrdc.net/optout
Tredje part _msuuid Marin-cookie 1 år https://www.marinsoftware.com/privacy/marin-tracker-opt-out
Tredje part Taboola_session_id Taboola-cookie Session https://www.taboola.com/cookie-policy
Tredje part _ethnio_displayed Ethnio-cookie 30 dagar https://ethn.io/privacy
Tredje part tdid Trade Desk 1 år https://www.adsrvr.org/

 

Prestanda, analys och forskning

 
Domän Cookie-namn Beskrivning Upphör Välja bort
Tredje part s_vi Adobe JavaScript-cookie Session https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
Tredje part _gat_Google_Universal_Analytics Google Analytics Throttle 1 sekund https://support.google.com/analytics/answer/6004245