Ancestrys communityregler

Hos Ancestry är vi medvetna om att alla är mer lika än olika. Oavsett om din resa påbörjas med DNA eller släktens historia vill vi att alla ska känna sig välkomna i vår community. I syfte att hålla vår community engagerande, säker och lämplig för alla användare har vi upprättat följande regler som förklarar vad som är tillåtet och förbjudet på Ancestry. Om du påträffar något som bryter mot dessa regler ber vi att du informerar oss så att vi kan åtgärda situationen på bästa sätt. Vi uppskattar alltid våra användares feedback som hjälper oss att göra Ancestry till en säker och trevlig miljö för alla.

 

Webbplatsåtkomst och säkerhet:

När du använder ditt Ancestry-konto eller några Ancestry-tjänster ska du komma ihåg att du:

 

Säkerhet i vår community:

När du använder ditt Ancestry-konto eller några Ancestry-tjänster får du inte:

 

Respekt för immateriella rättigheter:

När du använder ditt Ancestry-konto och Ancestry-tjänsterna får du inte:

 

Spam är inte tillåtet:

Du får inte använda ditt Ancestry-konto eller Ancestrys tjänster (eller någon information som erhålls via tjänsterna) för att lägga upp eller sprida någon typ av annonser, reklammaterial, skräppost, spam, kedjebrev eller andra typer av erbjudanden.

 

Juridisk information:

Ancestrys communityregler gäller för alla användare av Ancestrys tjänster (inklusive Ancestry.com, AncestryDNA, Newspapers.com, Fold3, We Remember och andra Ancestry-webbplatser och -mobilappar) och är avsedda att skydda dig och hela Ancestry-communityn. Alla definierade termer som används i dessa regler ska ha samma betydelse som framställs i Ancestrys villkor och integritetsmeddelande.

Denna förteckning över förbjudet uppförande är inte fullständig. Ancestry förbjuder användarna av tjänsterna att delta i någon aktivitet som Ancestry efter eget gottfinnande anser vara stötande, som stör andra användares rättigheter eller som orsakar skada på någon fysisk eller juridisk person. Ancestry kan inte hållas ansvarigt för innehåll som våra användare skapar och delar i vår community, men vi förbehåller oss rätten att avlägsna alla inlägg eller kommentarer som bryter mot dessa regler eller våra villkor.

Allvarliga eller upprepade överträdelser eller brott kommer att leda till att den ansvariga användarens konto sägs upp enligt Ancestrys gottfinnande.