Ancestry och EU – Skydd för behandling av personuppgifter

För våra kunder i Europa vill vi meddela att vi följer kraven som framställs i Dataskyddsdirektivet 95/46/EG för överföring av personuppgifter från Europa. Förutsättningarna för överföring av personuppgifter mellan EU och USA ogiltigförklarades av Europadomstolen den 6 oktober 2015.

Helt nyligen godkände EU-kommissionen The EU-US Privacy Shield för transatlantiska dataflöden. Vi arbetar för närvarande med att gå igenom dessa nya regleringar. Medan detta arbete pågår fortsätter vi att förlita oss på andra EU-bestämmelser gällande dataöverföringar ut från EU, bestämmelserna i standardkontraktet – som innehåller avtalsreglerade åtaganden av Ancestrys europeiska enheter och amerikanska dotterbolag, tillsammans med andra samarbetspartners utanför EES, gällande bearbetning av europeiska medborgares personuppgifter på vår begäran – och att efterleva euroepiska dataskyddsstandarder med avseende på personuppgifter för europeiska medborgare som finns i våra system.

Det är viktigt för oss att skydda våra medlemmars personuppgifter och förvara dem på ett säkert sätt.