Skyddade personuppgifter

Ancestry ställer mycket höga krav på skyddet av våra användares personliga uppgifter. Vi använder oss av olika säkerhetsfunktioner för att skydda ditt lösenord och dina ekonomiska uppgifter samt för att förhindra att de uppgifter som vi ansvarar för går förlorade, används på ett otillbörligt sätt eller att personlig information, som du angett och som finns under vår kontroll, ändras. Vi beskriver här även vilka steg du kan vidta för att skydda dina uppgifter.

Hur gör jag för att mitt lösenord ska förbli hemligt?
Vad gör Ancestry för att information om mig ska vara skyddad?
Hur säkra är mina betalningsuppgifter?