Meddelanden från Ancestry

Du kommer från tid till annan att få meddelanden från Ancestry om ditt abonnemang. I det fall det är förenligt med vår överenskommelse, kan vi även skicka meddelanden om våra webbplatser eller komma med andra erbjudanden (från oss själva eller våra samarbetspartners) som vi tror att du kan vara intresserad av. Du kan i Inställningar för nyhetsbrev i viss mån bestämma vilka meddelanden som du vill få, enligt vad som beskrivs nedan, eller klicka på länken längst ned i all marknadskommunikation från Ancestry. Tänk på att det kan ta några dagar för att ändringarna ska träda i kraft. Meddelandena gäller bland annat:

Ditt abonnemang och dina kontouppgifter. Ancestry skickar med jämna mellanrum ut meddelanden om status för ditt abonnemang, förnyelsepåminnelser och faktureringsutdrag. För att vi ska kunna erbjuda en fungerande webbplats, kan du inte välja bort dessa administrativa meddelanden.

Månadsuppdatering från Ancestry. Vi kan skicka ut nyhetsbrev varje månad, med uppdateringar om nya register och funktioner på Ancestry, råd från släktforskningsexperter och annan värdefull information som kan underlätta för dig när du arbetar med våra webbplatser. I e-postinställningarna kan du välja bort dessa uppdateringar eller du kan avbryta prenumerationen genom att klicka på motsvarande länk längst ned i ett e-postmeddelande.

Erbjudanden. Vi kan dessutom, i den utsträckning det är tillåtet, skicka ut meddelanden om förändringar på webbplatsen, speciella händelser eller erbjudanden från Ancestry eller våra samarbetspartners. I E-postinställningar kan du välja bort den här typen av e-post eller klicka på motsvarande länk längst ned i ett e-postmeddelande.

Meddelanden om nya register. I den mån det är tillåtet skickar vi även ut meddelanden om nya register och uppdaterade samlingar på vår webbplats, vilket kan hjälpa dig i din släktforskning. I E-postinställningar kan du välja bort dessa uppdateringar genom att klicka på motsvarande länk längst ned i ett e-postmeddelande.

Tips via e-post Ancestry skickar ut meddelanden om nya tips för ditt släktträd. Dessa meddelanden skickas ut en gång per vecka men du kan ändra Inställningar för nyhetsbrev så att du endast får meddelanden en gång per månad. Du kan också välja att avstå från dem.