Meddelande angående våra europeiska Ancestry-webbplatser

Vi är glada att meddela att efter en period av betydande tillväxt i Europa har vi bildat Ancestry.com Europe S.à r.l., som kommer att ansvara för vår befintliga verksamhet i Europa med verkan från den 17 februari 2011.

 

Allmänna villkor, Personuppgiftspolicy för nya abonnenter, registrerade och oregistrerade besökare

Alla abonnenter, registrerade och oregistrerade besökare på de europeiska Ancestry-webbplatserna som registrerar sig på eller efter den 17 februari 2011 kommer omfattas av Ancestry.com Europe S.à r.l.’s Allmänna Villkor, Personuppgiftspolicy och Mötesplatsens Regler & Riktlinjer.

 

Allmänna villkor, Personuppgiftspolicy för befintliga abonnenter, registrerade och oregistrerade besökare

Från den 17 februari 2011 kommer alla befintliga europeiska abonnenter, registrerade eller oregistrerade besökare, att överföras från nuvarande avtalsslutande part, Ancestry.com Operations Inc., till Ancestry.com Europe S.à r.l. För de som har abonnemang kommer alla befintliga rättsliga villkor att fortsätta gälla under återstoden av deras nuvarande abonnemangsperiod och den nuvarande avtalsslutande parten (Ancestry.com Operations Inc.) kommer fortsatt att vara fullt ansvarig enligt de befintliga avtalen.

 

Vid slutet av deras nuvarande abonnemangsperiod kommer alla nuvarande europeiska abonnenter att gå över till Ancestry.com Europe S.à r.l.’s Allmänna Villkor, Personuppgiftspolicy och Mötesplatsens Regler & Riktlinjer, samt när de förnyar sina abonnemang, med mindre de väljer att inte fortsätta.

 

Från den 17 februari 2011 kommer nuvarande europeiska registrerade och oregistrerade besökare gå över till Ancestry.com Europe S.à r.l.’s Allmänna Villkor, Personuppgiftspolicy och Mötesplatsens Regler & Riktlinjer.

 

För ytterligare information, kommentarer och frågor, vänligen skicka e-post till support@ancestry.se.

 

För tidigare villkor, klicka på följande länkar: