Tillbaka till World Archives Project

Om World Archives Project

Ancestry World Archives Project ger människor över hela världen en unik chans att hjälpa till att rädda världens historiska register – miljontals som annars skulle gå förlorade. Vem som helst kan delta genom att hämta registerbilder i vårt system och skriva in relevanta namn, datum och andra fakta så att denna information kan sökas online.

Som en del av Ancestry World Archives Project:

  • Alla index kommer fortfarande att vara gratis för allmänheten på Ancestry.
  • Ancestry kommer att donera kopior av register och bilder från projektet till samarbetande myndigheters arkiv samt till genealogiföreningar.
  • Bilder och index från projektet kommer att finnas tillgängliga utan kostnad för kunder på tusentals prenumerationsbibliotek i hela USA.
  • Ancestry kommer att tillhandahålla gratis reklam åt samarbetande genealogiföreningar.

Och snart:

  • Aktiva medarbetare kommer man att kunna rösta på vilka register som projektet ska katalogisera härnäst.
  • Aktiva medarbetare erhåller gratis åtkomst till originalbilderna i projektets databaser. De som redan abonnerar på Ancestry kommer att vara berättigade till rabatt vid förnyelse av medlemskapet.