Installationsanvisningar för Internet Explorer

 1. Beroende på din Windows-version måste Windows kanske uppdateras (automatiskt) för att installationen av programmet för World Archives Project ska fungera. De dialogrutor som du ser kommer kanske därför att skilja sig något från dem som visas här. En generell regel är att du klickar på knapparna Run (Kör), Install (Installera) eller Allow (Tillåt) för att gå framåt i installationsprocessen.

 2. IE Security Warning

  Steg 1
  Du måste ange vad du vill göra med filen. Klicka på knappen "Kör" för att starta installationen.

 3. IE Security Warning

  Steg 2 Internet Explorer – säkerhetsvarning
  Du måste bekräfta att du verkligen vill installera programmet. Klicka på knappen "Kör" för att fortsätta.

 4. Steg 3 Programinstallation – säkerhetsvarning
  Du måste bekräfta ytterligare en gång att du vill installera programmet. Klicka på knappen "Installera" för att fortsätta.

Systemkrav

Operativsystem:
Windows XP Home eller Professional, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Lägsta datorhastighet:
Pentium® eller snabbare
Minsta RAM-storlek:
512 MB eller mer
Bildskärm:
1024 x 768 eller högre
Anslutningshastighet:
Bredband rekommenderas (DSL, kabel, satellit)

Har du problem med programinstallationen?

Klicka här om du vill ha felsökningstips (På engelska)

Installationsanvisningar för Firefox

 1. Beroende på din Windows-version måste Windows kanske uppdateras (automatiskt) för att installationen av programmet för World Archives Project ska fungera. De dialogrutor som du ser kommer kanske därför att skilja sig något från dem som visas här. En generell regel är att du klickar på knapparna Run (Kör), Install (Installera) eller Allow (Tillåt) för att gå framåt i installationsprocessen.

 2. IE Security Warning

  Steg 1 Öppna setup.exe
  Du måste spara installationsprogrammet för World Archives Project på datorn. Klicka på knappen "Spara fil" för att fortsätta.

 3. IE Security Warning

  Steg 2 Nedladdning
  När installationsfilen har laddats ner klickar du på länken "Öppna" eller också dubbelklickar du på filen Setup.exe för att starta installationen.

 4. Steg 3 Programinstallation – säkerhetsvarning
  Du måste bekräfta att du vill installera programmet. Klicka på knappen "Installera" för att fortsätta.

Systemkrav

Operativsystem:
Windows XP Home eller Professional, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Lägsta datorhastighet:
Pentium® eller snabbare
Minsta RAM-storlek:
512 MB eller mer
Bildskärm:
1024 x 768 eller högre
Anslutningshastighet:
Bredband rekommenderas (DSL, kabel, satellit)

Har du problem med programinstallationen?

Klicka här om du vill ha felsökningstips (På engelska)

Installationsanvisningar för Mac

 1. Klicka på knappen Ladda ner nu för att installera programmet för World Archives Project. Du följer sedan anvisningarna nedan för att slutföra processen.

 2. IE Security Warning

  Steg 1:
  Ladda ner fil. I det övre högra hörnet på webbläsaren visas förloppsfältet. När du laddat ner filen klickar du på ikonen för att visa filen.

 3. IE Security Warning

  Steg 2
  Ett fönster öppnas där du ombeds att ange systemlösenordet för att installera programmet. Klicka på knappen för att installera programmet när du angett lösenordet.

 4. Steg 3
  Klicka på dmg-filen för att öppna inskrivningsverktyget.

 5. Steg 4
  Du slutför installationsprocessen genom att klicka och dra ikonen för inskrivningsverktyget till mappen Program.

 6. Steg 5
  Klicka på ikonen för inskrivningsverktyget och ange ditt användarnamn och lösenord för Ancestry för att öppna inskrivningsverktyget. Ange ditt användarnamn och lösenord för Ancestry när du vill öppna inskrivningsverktyget.

Systemkrav

Operativsystem:
Mac OS X 10.6 eller senare, inklusive 10.7 "Lion"
Lägsta datorhastighet:
Intel
Minsta RAM-storlek:
1,0 GB eller 2,0 GB för Lion
Bildskärm:
1024 x 768 eller högre
Anslutningshastighet:
Bredband rekommenderas (DSL, kabel, satellit)

Har du problem med programinstallationen?

Klicka här om du vill ha felsökningstips (På engelska)